Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Ngọc Thạch tại cuộc làm việc với Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng, ban liên quan về giải quyết hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai

Báo cáo

Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Ngọc Thạch tại cuộc làm việc với Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng, ban liên quan về giải quyết hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai

Ngày 11/6/2018, tại phòng họp số 2- UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện -  Nguyễn Ngọc Thạch chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng, ban liên quan về giải quyết hồ sơ hành chính một cửa liên thông trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện, phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi cục thuế và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Bắc.

Sau khi nghe các ngành báo cáo cụ thể về số lượng hồ sơ đất đai thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông do cơ quan, đơn vị mình thụ lý hiện đã trễ hẹn, xác định nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến; Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. Về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện thời gian qua:

Thời gian qua, các ngành đã có nhiều cố gắng giải quyết hồ sơ hành chính một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, tính đến ngày 11/6/2018, tỷ lệ hồ sơ còn khá cao với tổng số 605 hồ sơ, trong đó: Chuyển mục đích sử dụng đất 553 hồ sơ, cấp đổi, cấp lại 05 hồ sơ, chuyển nhượng 22 hồ sơ và đăng ký biến động 25 hồ sơ.

Ngoài nguyên nhân khách quan là từ khi có Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hàm Thuận Bắc, thì số lượng hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nộp vào quá nhiều (1583 hồ sơ) nên việc tổ chức xác minh chưa đảm bảo, thì nguyên nhân chính là: Các ngành chưa xác định được tầm quan trọng của hồ sơ hành chính một cửa liên thông; các trưởng đầu ngành chưa làm tròn trách nhiệm, chưa quán xuyến hết công việc của mình; đặc biệt là lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thiếu kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên, dẫn đến không nắm bắt được thông tin khó khăn, vướng mắc của ngành; lãnh đạo các ngành thiếu sự phối hợp với nhau để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trong quá trình thẩm tra hồ sơ ban đầu thì phòng Tài nguyên & Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chưa thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận, thiếu sự phối hợp với nhau để xác định vị trí, thông tin của hồ sơ, dẫn đến phải thẩm tra nhiều lần, kéo dài thời gian giải quyết.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung từ nay đến cuối năm 2018:

UBND huyện yêu cầu các ngành phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời khẩn trương tự rà soát, đánh giá tình hình, và có báo cáo cho UBND huyện trước ngày 25/6/2018 để theo dõi chỉ đạo; trong đó, lưu ý một số vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện phải thường xuyên, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình và chủ động đôn đốc các nhân viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; các ngành phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thẩm tra hồ sơ để rút ngắn thời gian, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn cho dân; phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình của Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận và Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên & Môi trường, Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

2. Từ nay đến cuối tháng 6/ 2018, phải tập trung xử lý dứt điểm 605 hồ sơ đã trễ hẹn và có văn bản xin lỗi nhân dân về lý do trễ hẹn (gồm: Chuyển mục đích 553 hồ sơ, cấp đổi, cấp lại 05 hồ sơ, chuyển nhượng 22 hồ sơ và đăng ký biến động 25 hồ sơ); đồng thời, rà soát 863 hồ sơ chuẩn bị đến hẹn, để xứ lý kịp thời, tránh trường hợp trễ hẹn.

3. Tiếp tục quan tâm triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Đề án 920, không lơ là, bỏ qua.

4. Hàng tháng, UBND huyện tổ chức làm việc với các ngành để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện; nếu ngành nào còn tồn đọng, để xảy ra tình trạng trễ hẹn hồ sơ hành chính một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai, thì UBND huyện sẽ thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công vụ của ngành đó.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Ngọc Thạch, đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech