Ngân sách thong qua

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019

(28/12/2018 16:02:19)

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự toán ngân sách địa phương được HĐND thông qua - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech