UBND XÃ ĐÔNG GIANG TỔ CHỨC CẤP PHÁT TIỀN BẮP LAI BỊ NẮNG HẠN NĂM 2018

Đông Giang

UBND XÃ ĐÔNG GIANG TỔ CHỨC CẤP PHÁT TIỀN BẮP LAI BỊ NẮNG HẠN NĂM 201806/08/2019 15:08:22

Sáng ngày 30/7/2019, tại nhà văn hóa Đông Giang UBND xã đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tổ chức cấp phát tiền bắp lai bị nắng hạn năm 2018

Xã Đông Giang có 454 hộ/706,8 ha bị thiệt hại do nắng hạn gây ra trong năm 2018 (mức thiệt hại từ 50% – 75%). Tổng số tiền được hỗ trợ 777.100.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm nghìn đồng).

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đông Giang - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech