UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2019.

Đông Giang

UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2019.17/07/2019 08:54:51

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 12/6/2019 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện truyền thông về giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020” đối với các xã Đông Giang, Đông Tiến và La Dạ năm 2019.

Sáng ngày 12/7/2019, tại nhà Văn hóa xã Đông Giang đã tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững. Tham dự, ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Tấn – Trưởng phòng Dân tộc huyện, Phó trưởng ban tổ chức và các phòng, ban chuyên môn của huyện cùng tham dự. Về phía xã, có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTVN, các hội đoàn thể của 3 xã Đông  Giang, Đông Tiến, La Dạ và hơn 40 đoàn viên, diễn viên tham dự hội thi.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đông Giang - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech