HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG GIANG KHÓA VIII TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Đông Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG GIANG KHÓA VIII TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 806/08/2019 15:47:58

Sáng nay ngày 31/7/2019, tại nhà Văn hóa xã Đông Giang đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 – HĐND xã khóa VIII. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, các hội đoàn thể, ban, ngành xã; Ban điều hành 03 thôn và sự có mặt của 21/23 đại biểu chính thức. Ông Hoàng Văn Chiến – Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Sau khi phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đại diện lãnh đạo UBND xã đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VIII Hội đồng nhân dân xã khóa VIII. Các Ban của HĐND xã đã tham gia báo cáo để làm rõ tình hoạt động trong 6 tháng đầu năm, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã công chức Tài chính- Kế toán đã thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách năm 2018. Tại kỳ họp các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu thảo luận sôi nổi một số tình hình trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng... kết thúc phần thảo luận Thư ký kỳ họp thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng năm cuối năm 2019.

        Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, sáng tạo tiếp tục được thể hiện tại kỳ họp như việc xây dựng dự thảo Nghị quyết đảm bảo quy trình có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân xã, các ngành liên quan, nội dung bám sát văn bản quy định và tình hình thực tiễn của địa phương; Ban Kinh tế xã hội hội đồng nhân xã đã chủ động lựa chọn vấn đề tiến hành khảo sát thực tế để có thêm thông tin, nên báo cáo thẩm tra được đảm bảo chất lượng. Hội nghị đã thảo luận tập trung dân chủ xem xét các Tờ trình của Ủy ban nhân xã và báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã Hội hội đồng nhân dân xã. Kỳ họp đã nhất trí thông qua 04 nghị quyết trình tại kỳ họp:

            1. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2018.

            2. Nghị quyết nhập dự toán từ nguồn kết dư ngân sách xã năm 2018.

            3. Nghị quyết dự kiến nội dung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2020.

            4. Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

            Ngày sau kỳ họp đồng chí Chủ tịch HĐND xã đã đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân xã, hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân. Ủy ban nhân dân xã phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, sớm đưa nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã vào thực tiễn./

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đông Giang - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech