UBND XÃ TỔ CHỨC CUỘC HỌP GÓP Ý BÁO CÁO 6 THÁNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH – QUỐC PHÒNG

Đông Giang

UBND XÃ TỔ CHỨC CUỘC HỌP GÓP Ý BÁO CÁO 6 THÁNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH – QUỐC PHÒNG19/07/2019 15:08:58

Thực hiện Chương trình công tác tháng 7 năm 2019; sáng nay ngày 15/7/2019 tại Hội trường UBND xã. UBND xã đã tổ chức cuộc họp về góp ý báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự, có đồng chí K Văn Tiển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, Ban điều hành 03 thôn; chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Như Diễn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã. Đồng thời, trao quyết định phê chuẩn kết bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 – 2024 cho 03 đồng chí. 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đông Giang - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech