Đông Giang sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng năm 2019

Đông Giang

Đông Giang sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng năm 201917/07/2019 08:59:24

UBND xã Đông Giang vừa chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Văn Lập, Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện, cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã, Ban điều hành thôn và các đơn vị chủ rừng, Tổ trưởng các tổ nhận khoáng bảo vệ rừng. Đồng chí K Văn Vền Phó Chủ tịch UBND xã – Chủ trì Hội nghị.

Qua 6 tháng năm 2019, UBND xã Đông Giang đã quán triệt triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp năm 2017; các Chỉ thị, Quyết định, văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác quản lý bảo vệ rừng đến cán bộ và nhân dân trong xã; thường xuyên phối hợp kiểm tra, tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng; đã mời gọi 8 đối tượng  chuyên nghiệp phá rừng đến cho làm cam kết không phá rừng. Đến nay, xã Đông Giang đã thực giao khoán bảo vệ rừng cho 364 hộ, với tổng diện tích 13.151,12 ha;

đã thực hiện xong việc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, phát dây leo, bụi rậm, đánh dấu cây với diện tích 1.400ha…; điểm nổi lên, qua 6 tháng đầu năm 2019, Đông Giang có 01 vụ khai thác 07 cây Lim xanh thiệt hại 11,77 m3 tại tiểu khu 216, thuộc Ban QLRPH Đông Giang bị khởi tố hình sự.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đông Giang - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech