Đông Giang sẵn sàng cho tác tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019-2024

Đông Giang

Đông Giang sẵn sàng cho tác tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019-202411/07/2019 08:31:38

Sáng nay, ngày 02/7/2019, Ban Chỉ đạo công tác Bầu cử Trưởng thôn của xã, đã tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác Bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự, có đồng chí Hoàng Văn Chiến, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; cùng các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 03 thôn và thành viên Tổ Bầu cử của thôn. Đồng chí Nguyễn Như Diễn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã – Chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND & UBND xã, cơ quan Thường trực BCĐ xã về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 – 2024 trên địa bàn xã. Đến thời điểm này, về công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử; 3/3 thôn đã tiến hành phát dọn, vệ sinh môi  trường tại các điểm bầu cử; đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ trong công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 – 2024. UBND xã, cùng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành 03 thôn, cùng các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri và phát thẻ cử tri đến toàn thể bà con cử tri (đại diện hộ gia đình) đảm bảo đúng thời gian quy định.

Toàn xã có 820 cử tri (đại diện hộ gia đình), trong đó: Thôn 1: 292 cử tri. Thôn 2: 287 cử tri và Thôn 3, có 241 cử tri. Đến nay, tình hình an ninh chính trị  -  trật tự xã hội cơ bản ổn định; UBND xã và Ban Chỉ đạo công tác bầu cử xã không có tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo nào có liên quan đến nhân sự bầu cử Trưởng thôn. Đông Giang sẵn sàng cho tác tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019-2024 vào sáng Chủ nhật, ngày 07/7/2019.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đông Giang - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech