TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN 4 CÙNG TẠI XÃ ĐÔNG GIANG

Đông Giang

TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN 4 CÙNG TẠI XÃ ĐÔNG GIANG30/07/2019 08:34:36

Chiều ngày 21/7/2019 tại Trường Mẫu giáo Đông Giang đã chức lễ ra quân 4 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học phong tục tập quán” tại xã xã do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội LHTNV Tỉnh Bình Thuận và huyện Đoàn Hàm Thuận Bắc tổ chức

. Hoạt động của Đoàn đã tổ chức tham hỏi 10 hộ dân nghèo trên địa bàn xã, trị giá mỗi phần 100.000 đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong công tác tháng thanh niên năm 2019 củ xã nhà.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đông Giang - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech