UBND XÃ ĐÔNG GIANG THỰC TỐT VIỆC CHĂM LO CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

Đông Giang

UBND XÃ ĐÔNG GIANG THỰC TỐT VIỆC CHĂM LO CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH06/08/2019 15:49:41

Sáng ngày 26/7/2019, tại Nhà văn hóa xã Đông Giang. Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức cấp phát 200 phần quà cho 200 hộ là hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, trị giá mỗi phần quà 260.000 đồng. Các phần quà trên được hỗ trợ bởi các cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh và Đoàn Cơ sở Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

            Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già, người neo đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật và hộ gia đình chính sách; từ đó đã góp phần chia sẽ một phần khó khăn trong cuộc sống, giúp họ yên tâm và tự lực vươn lên trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay đã hơn 1.000 phần quà được hỗ trợ, ước trị giá gần 1 tỷ đồng.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đông Giang - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech