Thông tin cán bộ công chức

Đông Giang

Thông tin cán bộ công chức22/06/2018 14:04:00

Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

UBND xã

I. LÃNH ĐẠO UBND XÃ

01

Nguyễn Như Diễn

Chủ tịch UBND xã

diennn

02

K Văn Vền

Phó Chủ tịch UBND xã

 

II. CÁC BAN NGÀNH THUỘC UBND XÃ

1. Văn phòng HĐND&UBND xã. Số điện thoại

01

Bờ Rông Thiết

Văn phòng – Thống kê

(phụ trách UBND xã, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND, UBND xã)

thietbr

02

K Văn Oanh

Văn phòng – Thống kê

(phụ trách HĐND)

oanhkv

03

K Văn Bích

Văn phòng – Thống kê

(phụ trách 1 cửa)

bichkv

2. Công an xã

01

K Văn Vĩnh

Trưởng Công an xã

 

02

K Văn Thuần

Phó Trưởng Công an xã

thuankv

03

K Văn Dị

Công an viên Thường trực

 

04

Rồng Văn Nuôi

Công an viên Thường trực

 

3. Ban Chỉ huy Quân sự xã

01

K Văn Hoãn

Chỉ huy Trưởng Quân sự

 

02

K Văn Tu

Chỉ huy Phó Quân sự

 

4. Tư pháp – Hộ tịch xã

01

K Thị Nguyên

Tư pháp – Hộ tịch

nguyenkt

5. Địa chính – Xây dựng

01

K Văn Nín

Địa chính – xây dựng

ninkv

02

Phạm Xuân Tỵ

Địa chính – xây dựng

typx

6. Văn hóa – xã hội

01

K Văn Phiểm

Văn hóa – Thông tin

phiemkv

02

K Thị Hểm

Lao động, TB&XH

hemkt

7. Kế toán

01

Huỳnh T. Thu Hiền

Kế toán – Tài chính

 

7. Văn thư – Lưu trữ, Tin học, Đài truyền thanh, Thú y

01

K Thị Xiếu

Văn thư – Lưu trữ

 

02

K Văn Dũi

Tin học

duikv

03

K Văn Dem

Đài truyền thanh

 

04

Võ Quốc Quỳnh Dao

 

 

III. HỘI QUẦN CHÚNG

01

K Văn Xím

Chủ tịch người cao tuổi

 

02

K Văn Tám

Chủ tịch hội Khuyến học

 

03

K Thị Dúng

Chủ tịch hội Thập đỏ

 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đông Giang - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech