Giới thiệu chung

Địa chỉ: Thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (062).3865128 - Fax: (062).3865908

Website: http://hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Email: hamthuanbac@binhthuan.gov.vn


Hàm Thuận Bắc là một huyện của tỉnh Bình Thuận. Hàm Thuận Bắc cùng với Hàm Thuận Nam được thành lập năm 1983 từ việc chia cắt huyện Hàm Thuận của tỉnh Thuận Hải (cũ) lấy sông Cà Ty làm ranh giới.


Vị trí địa lý
  • Toạ độ địa lý nằm trong khoảng 11o12’40’’- 11o39’32’’Vĩ độ Bắc và 107o50’00’’- 107o10’58’’ Kinh độ Đông.
  • Phía bắc huyện giáp cao nguyên Di Linh.
  • Phía nam giáp thành phố Phan Thiết.
  • Phía đông giáp huyện Bắc Bình.
  • Phía tây giáp huyện Hàm Thuận Nam và huyện Tánh Linh.

Hành chính

Gồm 2 thị trấn và 15 xã:

  • Thị trấn Ma Lâm
  • Thị trấn Phú Long
  • Các xã: Đa Mi, Đông Tiến, La Dạ, Đông Giang, Thuận Hòa, Hàm Phú, Thuận Minh, Hàm Liêm, Hàm Hiệp, Hàm Chính, Hàm Trí, Hồng Liêm, Hồng Sơn, Hàm Thắng và Hàm Đức.

Địa hình, địa mạo - Khí hậu, thời tiết

Nhìn chung địa hình của huyện khá đa dạng, thấp dần theo hướng Tây Bắc - Đông Nam; bao gồm dạng địa hình vùng đồi núi, bán sơn địa, vùng đồng bằng phù sa ven sông và các vùng cồn cát biển; có thể tạm chia địa hình của huyện thành 3 dạng chính: - Vùng đồi núi bán sơn địa phía Bắc và phía Tây: Phân bố về phía Tây đường sắt Bắc Nam, bao gồm các xã vùng bán sơn địa, chiếm 76,44% diện tích tự nhiên toàn huyện. - Vùng đồng bằng phù sa ven sông: Bao gồm một số xã nằm dọc theo Quốc lộ 1A và Quốc lộ 28, chiếm 12,39% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. - Vùng cồn cát biển phía Nam và phía Đông: Phân bố về phía Đông Quốc lộ 1A kéo dài bao gồm các xã Hàm Đức, xã Hồng Sơn và xã Hồng Liêm, chiếm 10,63% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Đây là vùng có cồn cát trắng vàng và đỏ mang tính chất khô hạn nhất của huyện. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhưng khí hậu của huyện mang nét đặc trưng của chế độ khí hậu bán khô hạn vùng cực Nam trung bộ, tuy nhiên do phân hoá về địa hình nên khí hậu của huyện được chia thành hai tiểu vùng gồm vùng khí hậu miền núi và vùng khí hậu đồng bằng ven biển. Trong năm khí hậu được chia thành 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa: Từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô: Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Chế độ thủy văn của huyện chịu ảnh hưởng của 2 con sông chính là sông Cái Phan Thiết và sông La Ngà. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn một hệ thống gồm nhiều con sông, suối nhỏ khác.


Kinh tế

Về Kinh tế Hàm Thuận Bắc chủ yếu là huyện thuần nông, trong những năm gần đây nhờ có cây Thanh Long mà đời sống bà con trong Huyện tăng lên rõ rệt, nhiều trang trại Thanh Long đã và đang hình thành và phát triển cùng với những Rừng cây Cao Su và cây ăn trái khác đã làm thay đổi bộ mặt Nông thôn Hàm Thuận Bắc; Do nhu cầu đô thị hóa, cuối năm 2009, Thành Phố Phan Thiết sẽ được nâng lên thành đô thị loại II, một số vùng giáp ranh với Phan Thiết của Hàm Thuận Bắc sẽ được chuyển về Phan Thiết quản lý như Hàm Liêm, Hàm Thắng, Hàm Hiệp, Thị trấn Phú Long. Hàm Thuận Bắc cỏn là nơi có khung cảnh thiên nhiên rất hữu tình có hồ Hàm Thuận, thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi rất đẹp và nên thơ, khung cảnh của các xã giáp ranh với Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh thuộc Lâm Đồng không khác gì khung cảnh của Đà Lạt còn ẩn hiện trong sương chưa được khai phá. Tiềm năng thiên nhiên và du lịch của vùng đất này vẫn chưa được đánh thức.


Xã hội

Hàm Thuận Bắc được hình thành vào khoảng thế kỷ 19, trong quá trình chinh phục thiên nhiên, chống thiên tai địch họa để sinh tồn và phát triển, địa giới của huyện đã nhiều lần thay đổi với các tên gọi như huyện Thiên Giáo (trước giải phóng), huyện Hàm Thuận (sau giải phóng) và đến năm 1993 được chia tách thành hai huyện là: Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. Theo thống kê năm 2007, dân số toàn huyện là 162.586 người. Trên địa bàn huyện hiện có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống như Kinh, Rắclay, Chăm, K’Ho … trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số với trên 95%. Cộng đồng dân cư bản địa chủ yếu là người K’Ho, Chăm, Rắclay sống tập trung ở các xã vùng cao với tập quán sản xuất làm nghề rừng, làm nương rẫy, một bộ phận nhỏ trồng lúa nước và được tổ chức thành những buôn làng, các luật tục, lễ thức gắn chặt với buôn làng. Cộng đồng người Kinh tập trung ở vùng đồng bằng, ven quốc lộ nơi có điều kiện thuận tiện buôn bán, trồng lúa nước. Các cộng đồng dân cư của huyện theo một số tôn giáo chính như: Đạo Bà La Môn, Thiên chúa giáo, Tin lành và Lương giáo.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL (@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn)
UBND HUYỆN
I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
1 Nguyễn Văn Hoàng Chủ tịch hoangnv
2 Nguyễn Văn Bảy Phó Chủ tịch baynv
3 Nguyễn Ngọc Thạch Phó Chủ tịch thachnn
4 Trần Ngọc Hiền Phó Chủ tịch hientn
II. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng HĐND&UBND huyện
1 Nguyễn Văn Cư Chánh văn phòng cunv
2 Nguyễn Tiến Đức Phó văn phòng ducnt
3 Huỳnh Thị Thu Hiền Phó văn phòng hienhtt
2. Phòng Nội vụ
1 Nguyễn Ngọc Anh Trưởng phòng nnanh
2 Lê Văn Sơn Phó phòng sonlv
3. Phòng Tài chính Kế hoạch
1 Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng hungnv
2 Huỳnh Thị Thu Ngân Phó phòng nganhtt
4. Phòng Y tế
1 Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng binhnt
5. Phòng Tư pháp
1 Hoàng Thanh Liêm Trưởng phòng liemht
6. Phòng Nông nghiệp&PTNT
1 Nguyễn Minh Trí Trưởng phòng nmtri
2 Bùi Thị Minh Hiếu Phó phòng hieubtm
7. Phòng Giáo dục&Đào tạo
1 Dương Văn Đông Trưởng phòng dongdv
2 Đặng Thị Hải Phó phòng haidt
8. Phòng Lao động TBXH
1 Mai Thị Huệ Hằng Trưởng phòng hangmth
2 Huỳnh Thanh Hải Phó phòng haiht.ld
3 Đặng Văn Hùng Phó phòng hungdv
9. Phòng Dân tộc
1 Nguyễn Văn Tấn Trưởng phòng tannv
2 Lương Minh Đạt Phó phòng datlm
10. Phòng Kinh tế Hạ tầng
1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng dungnv
2 Đặng Văn Hiệp Phó phòng hiepdv
11. Phòng Tài nguyên Môi trường
1 Trần Văn Mười Trưởng phòng
2 Trần Văn Em Phó phòng emtv
3 Trần Thị Mỹ Lệ Phó phòng lettm
12. Thanh tra huyện
1 Trần Hiền Triết Chánh Thanh tra trietth
2 Nguyễn Phi Hổ Phó Chánh Thanh tra honp
13. Phòng Văn hóa Thông tin
1 Lê Minh Luân Trưởng phòng luanlm
III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
1. Trung tâm Phát triển quỹ đất
1 Cao Xuân Thành Giám đốc thanhcx
2 Nguyễn Thanh Phương Phó Giám đốc phuongnt
3 Nguyễn Minh Phương Phó Giám đốc phuongnm
2. Trung tâm Văn hóa Thể thao
1 Mai Hữu Sơn Phụ trách TT sonmh
3. Trung tâm GDNN-GDTX
1 Nguyễn Văn Ánh Giám đốc anhnv
2 Nguyễn Hùng Pháp Phó Giám đốc phapnh
4. Đài Truyền thanh
1 Lê Văn Thanh Phụ trách Đài thanhlv
2 Đào Thị Mộng Trinh Phó Đài trinhdtm
5. BQL Công trình công cộng
1 Nguyễn Văn Mười Giám đốc muoivan
2 Nguyễn Văn Thân Phó Giám đốc thannv
3 Nguyễn Xuân Hiếu Phó Giám đốc hieunx
6. BQL Dự án ĐTXD
1 Lê Minh Tiến Giám đốc
2 Lê Quang Phúc Phó Giám đốc
3 Bùi Ngọc Rừng Phó Giám đốc
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0709658
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech