Hàm Thuận Bắc-9 tháng đầu năm đạt thêm 18 tiêu chí NTM

Nông thôn mới

Hàm Thuận Bắc-9 tháng đầu năm đạt thêm 18 tiêu chí NTM06/10/2017 14:38:47

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay nên Công tác xây dựng nông thôn mới đã được huyện HTB tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đồng thời giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí năm 2017 cho các xã và phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

Bên cạnh đó, các phòng, ban chức năng của huyện đã tích cực phối hợp với các xã, nhất là xã Hàm Liêm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí đã được UBND huyện giao. Trong 9 tháng toàn huyện đạt thêm 18 tiêu chí, đạt gần 42% KH, lũy kế đến nay toàn huyện đạt được 174/285 tiêu chí, bình quân đạt 11,6 tiêu chí/xã; đồng thời giữ chuẩn 05 tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt. Đối với xã Hàm Liêm, đến nay đã đạt 16/19 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 7, 15 và 18. Hiện nay xã Hàm Liêm đang tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các tiêu chí còn lại và lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. (Lê Văn Thanh)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407734
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech