Hàm Thuận Bắc: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Tin địa phương

Hàm Thuận Bắc: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh12/06/2019 10:04:00

Sáng ngày 11/6/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho 42 giáo viên các trường Tiểu học, Mẫu giáo và nhân viên y tế huyện.

Trong thời gian 03 ngày, học viên sẽ được tiếp thu 06 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên; Xây dựng, hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Qua lớp học này, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Quốc phòng - An ninh nhằm nâng  cao nhận thức và trách nhiệm trong việc xây dựng nền quốc phòng vững mạnh; thường xuyên đề cao cảnh giác cách mạng, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tích cực bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc XHCN

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2364047
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech