Thị trấn Ma Lâm- c mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đoàn viên, hội viên năm 2018

Tin địa phương

Thị trấn Ma Lâm- c mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đoàn viên, hội viên năm 201831/05/2018 08:15:09

Sáng ngày 24/5/2018, Thị trấn Ma Lâm-huyện Hàm Thuận Bắc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đoàn viên, hội viên năm 2018.

Tham gia lớp học có 126 học viên, qua 2 ngày học tập, các học viên được truyền đạt những kiến thức như: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền quốc phòng an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Ngoài ra, các học viên cũng nghiên cứu những nội dung cơ bản về một số vấ đề kết hợp kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng – an ninh; quản lý, bảo vệ chủ quyền, biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự, luật an ninh quốc gia, luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên;

Qua lớp học, sẽ giúp các học viên nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.(Ngọc Thuận)


        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2391662
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech