Kết quả thực hiện giải phóng bằng đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc

Tin địa phương

Kết quả thực hiện giải phóng bằng đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc 23/08/2019 08:29:15

Chiều ngày 12/8/2019, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức họp giao ban trực tuyến về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Bắc –Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh đến ngày 09/8/2019 gồm 05 huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân; trong đó Hàm Thuận Bắc được UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải đánh giá là địa phương có tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khá nhất so với các địa phương khác có dự án đường cao tốc Bắc – Nam đi qua. Cụ thể, về kiểm kê hồ sơ: Hàm Thuận Bắc có 680/680 hồ sơ đã kiểm kê xong, đạt tỷ lệ 100%, các huyện còn lại chỉ đạt từ 72- 98%; về xét pháp lý cấp xã đạt tỷ lệ trên 80%; xét pháp lý cấp huyện đạt tỷ lệ hơn 66%; về niêm yết phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đạt tỷ lệ gần 40% và giải ngân cũng đạt tỷ lệ khá.

Phát huy những kết quả đã đạt được nêu trên và thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến, trong thời gian tới huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục nổ lực phấn đấu từ nay đến cuối tháng 8/2019 phải hoàn tất các khâu công việc như sau: hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, gắn với công tác giải phóng mặt bằng như kiểm kê, xét pháp lý, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và chi trả tiền bồi thường để tồ chức bàn giao cho nhà thầu khởi công xây dựng khu tái định cư tại thị trấn Ma Lâm; hoàn thành hồ sơ thiết kế di dời ống nước; hoàn thành hồ sơ thiết kế và đề nghị Sở Công thương thẩm định nâng cao độ võng đương dây 110kv; hoàn thành hồ sơ thiết kế di dời đường dây trung thế, hạ thế; hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn và hồ sơ di dời cáp viễn thông; hoàn thành phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn di dời đường điện 500kv và 220kv (Từ Duy).

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407533
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech