HUYỆN HÀM THUẬN BẮC QUA 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 40-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Tin địa phương

HUYỆN HÀM THUẬN BẮC QUA 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 40-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG27/08/2019 14:02:00

Qua 05 năm tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 169-KH/HU ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 33-NQ/TU ngày 24/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH).

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã ngày càng nhận thức rõ hơn, thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.      Từ việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng CSXH; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

         Từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư đến nay, nguồn ngân sách địa phương chuyển bổ sung 1.300 triệu đồng, tăng 1.333 triệu đồng với tỷ lệ tăng đạt 385% so với nguồn vốn trước khi có Chỉ thị, nâng tổng nguồn ngân sách huyện chuyển ủy thác sang NHCSXH cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương là 1.679 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1% tổng nguồn vốn (Tổng nguồn vốn hoạt động của phòng Giao dịch NHCSXH huyện đến 30/6/2019 là 292.242 triệu đồng, trong đó nguồn vốn cân đối từ trung ương là 290.563 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99%.). Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn, Hội Nông dân huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện đã mở tài khoản tiền gửi tại phòng Giao dịch NHCSXH huyện; số dư tiền gửi đến hết quý II/2019 đạt 401 triệu đồng.

          Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; các chương trình tín dụng chính sách góp phần giải quyết tình trạng học sinh, sinh viên phải bỏ học do nguyên nhân gia đình gặp khó khăn về tài chính, giúp cho nhiều hộ gia đình xây dựng được các công trình để cải thiện điều kiện về nước sạch và vệ sinh, nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn định, khang trang hơn…, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong giai đoạn 2014-2019, NHCSXH huyện đã giải ngân cho hơn 19 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách; góp phần giúp cho gần 3 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết cho gần 1,5 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; hơn 600 lao động được tạo việc làm từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm; hơn 12,6 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh; 41 căn nhà cho hộ nghèo;…Đặc biệt, vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục các làng nghề truyền thống, bộ mặt nông thôn được cải thiện… tạo được sự phấn khởi, đồng tình trong nhân dân, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hạn chế nạn tín dụng đen, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các chính sách ưu đãi của Chính phủ về tín dụng đã thực sự đi vào cuộc sống, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Dư nợ cho vay hộ đồng bào dân tộc đạt 44 tỷ đồng với hàng nghìn hộ còn dư nợ. Thời gian qua, NHCSXH rất quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn, thời hạn, lãi suất ưu đãi… cho đồng bào dân tộc. Mặt khác, qua hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), tình làng nghĩa xóm tương trợ giúp đỡ lẫn nhau tại địa phương ngày càng gắn bó hơn, các thành viên tổ TK&VV cùng giúp nhau sản xuất kinh doanh để mau chóng thoát nghèo.

Các chương trình cho vay đã góp phần đáng kể vào mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương, đặc biệt tạo điều kiện cho hộ vay chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, sản xuất - kinh doanh sử dụng vốn vay có hiệu quả. Thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm, cho vay sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn, các hộ vay vốn mạnh dạn đầu tư vào các dự án trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất - kinh doanh trong việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập ổn định cuộc sống cho gia đình và xã hội. Nhiều mô hình, dự án làm ăn hiệu quả như: Mô hình chăn nuôi bò vỗ béo, bò sinh sinh sản; mô hình trồng và chăm sóc cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGap; mô hình trồng điều ở La Dạ, trồng cà phê ở Đa Mi… Duy trì các làng nghề làm bánh tráng, trồng rau sạch ở Phú Long...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã phát sinh những hạn chế, khó khăn vướng mắc: Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngành nông nghiệp gặp bất lợi về thời tiết do hạn hán, giá vật nuôi và một số nông sản chủ lực không ổn định; tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng nhất định đến sản xuất và thu nhập của người nông dân nhất là người nghèo. Ngân sách địa phương hàng năm còn khó khăn nên nguồn vốn chuyển sang NHCSXH để cho vay còn hạn chế. Việc phối hợp, lồng ghép tín dụng chính sách xã hội với các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ ở một số nơi chưa được quan tâm và triển khai một cách đồng bộ nên hiệu quả sử dụng nguồn vốn chưa cao.

Từ những khó khăn, hạn chế trên huyện Hàm Thuận Bắc cũng đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian đến, đó là:

Tích cực, chủ động thực hiện tốt Kế hoạch số 169-KH/HU ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 09/9/2015 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 13/12/2017 về triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đến năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước ủy thác vốn, đóng góp vốn tự nguyện hoàn lại hoặc không hoàn lại thông qua NHCSXH để chung tay tạo lập nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống góp phần vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và địa phương nhằm tạo thuận lợi nhất để người nghèo tiêp cận các sản phẩm, dịch vụ từ NHCSXH. Bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, đồng thời tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Chú trọng bồi dưỡng tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ gắn với hoạt động cho vay vốn của NHCSXH, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, bổ sung đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; tổ chức bình xét vay vốn công khai, dân chủ, đúng đối tượng vay vốn, tạo điều kiện cho các đối tượng được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội của địa phương;

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thực hiện chức năng giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như đối với hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện. Thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung công việc được NHCSXH ủy thác; lồng ghép các nội dung được ủy thác với các chương trình, dự án và hoạt động thường xuyên của tổ chức chính trị- xã hội; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua có thể khẳng định rằng chương trình chính sách tín dụng ưu đãi đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp không đủ điều kiện vay vốn ở các Ngân hàng thương mại. Thông qua nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội đã tạo thêm công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế, ổn định tình hình xã hội tại địa phương, ngăn chặn tệ nạn tín dụng đen, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Mô hình tổ chức và phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội thông qua việc ủy thác có giá trị thực tiễn cao hợp ý Đảng, lòng dân; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407697
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech