Tổ chức hoạt động Trại hè thiếu nhi - Diễn đàn trẻ em Hàm Thuận Bắc năm 2019

Tin địa phương

Tổ chức hoạt động Trại hè thiếu nhi - Diễn đàn trẻ em Hàm Thuận Bắc năm 201918/06/2019 09:25:18

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 23/4/2019 thực hiện công tác trẻ em năm 2019 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/5/2019 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 và Kế hoạch liên tịch số 35-KHLT ngày 3/6/2019 về tổ chức hoạt động Trại hè thiếu nhi - Diễn đàn trẻ em Hàm Thuận Bắc năm 2019;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn và Ban thực hiện dự án 06 xã, thị trấn: Ma Lâm, Hàm Trí, Thuận Hòa, Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ triển khai kế hoạch rà soát dự án và Lập kế hoạch Chương trình Vùng Hàm Thuận Bắc năm 2020.

Phối hợp với Sở Lao động – TB&XH tập huấn công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2019 cho công chức làm công tác trẻ em xã, thị trấn và cộng tác viên trẻ em thôn, khu phố.

 Ngày 30/5/2019 tham dự Tháng hành động trẻ em cấp tỉnh tại huyện Tánh Linh, đồng thời in Băng rôn, cờ đuôi nheo cho các xã, thị trấn treo cờ nhân Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. Hướng dẫn làm hồ sơ mổ tim cho em Nguyễn Ngọc Đăng, xã Hàm Chính với chi phí: 138.000.000 đồng

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407630
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech