Xây dựng NTM - nhiều mô hình sản xuất phát huy hiệu quả.

Tin địa phương

Xây dựng NTM - nhiều mô hình sản xuất phát huy hiệu quả.20/10/2017 10:27:40

Tiếp tục triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM theo bộ tiêu chí mới(giai đoạn 2016-2020), từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hàm Thuận Bắc đã có nhiều cố gắng tập trung chỉ đạo, tập trung, dồn sức tháo gỡ những khó khăn, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung cho xã về đích và xã có tiêu chí đăng ký năm 2017.

Đồng thời, tiếp tục triển khai mạnh mẽ, rộng khắp các phong trào thi đua đến tận địa bàn dân cư. Nhờ đó, đến cuối tháng 9/2017, qua rà soát huyện Hàm Thuận Bắc giữ vững 5 tiêu chí huyện NTM. Bộ tiêu chí xã cơ bản đạt thêm 34 tiêu chí, nâng lũy kế lên 190 tiêu chí, bình quân đạt 12,6 tiêu chí/xã.

Đối với  Hàm Liêm, xã đăng ký về đích năm 2017, BCĐ huyện và xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khá quyết liệt, đồng bộ về mọi mặt, đến nay xã đã cơ bản đạt được 19/19 tiêu chí, hiện nay Ban chỉ đạo xã và các ngành của huyện đang hoàn tất hồ sơ đề nghị các ngành của tỉnh xem xét, thẩm định, công nhận.

         Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở huyện Hàm Thuận Bắc trong 9 tháng qua là, nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng ngắn ngày trên đất lúa và đã có nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với cây lúa như: Mô hình trồng dưa leo tại xã Thuận Minh, lợi nhuận 40 triệu đồng/ha; Mô hình trồng đậu phụng ở xã Hồng Liêm lợi nhuận gần 22 triệu đồng/ha; Mô hình trồng khổ qua tại xã Thuận Minh, lợi nhuận 51 triệu đồng/ha; Mô hình trồng bắp lai tại xã Thuận Hòa, lợi nhuận gần 13 triệu đồng/ha...

Ngoài ra, UBND huyện còn tập trung vận động, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp các hộ dân có nhu cầu, nguyện vọng đầu tư xây dựng các mô hình công nghệ cao, nên bước đầu đã hình thành một số mô hình như: Mô hình trồng ớt công nghê cao tại xã Đa Mi, hiện đang xây dựng nhà lưới. Mô hình trồng rau công nghệ cao, quy mô 2,1 ha tại xã Hồng Sơn, hiện nay đã xuống giống rau các loại gần hết diện tích và đang làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với nhà sơ chế, đóng gói. Mô hình trồng nấm Lim xanh, tại xã Hàm Phú, diện tích 300m2/ 30.000 phôi...

Ông Nguyễn Văn Hoàng Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn mới Hàm Thuận Bắc khẳng định: Việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất và xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Do đó, trong thời gian đến huyện Hàm Thuận Bắc sẽ tiếp tục tập trung triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; củng cố nhân rộng các mô hình liên kết hợp tác theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân”./. (Lê Văn Thanh)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407735
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech