Phòng Lao động – TB&XH kiểm tra việc thực hiện một số nội dung trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tin địa phương

Phòng Lao động – TB&XH kiểm tra việc thực hiện một số nội dung trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ11/10/2018 08:19:40

Trong tháng 10 năm 2018, phòng Lao động – TB&XH đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện kiểm tra việc thực hiện một số nội dung trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Tổ chức tập huấn triển  khai  thực  hiện  Thông    số  02/2016/TT-BLĐTBXH  ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động    Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016    2020 cho lãnh đạo và công chức Văn  hóa – Xã hội phụ trách công tác Lao động  –TB&XH của xã, thị trấn; tham dự tập huấn nghiệp vụ điều tra, cập nhật thông tin cung - cầu lao động năm 2018 tại tỉnh.

Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Hội thảo định hướng học nghề cho phụ huynh và trẻ em bỏ học hiện chưa có việc làm của 06 xã, thị trấn  (La Dạ, Đông Giang, Đông Tiến, Thuận Hòa, Hàm Trí, Ma Lâm)  thuộc vùng dự án của chương trình phát triển vùng Hàm Thuận Bắc tài trợ có 67 em tham gia; tổ chức chương trình truyền thông kiến thức về quyền trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại và phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em cho 200 em là học sinh Tiểu học và THCS của 03 xã Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ. Đồng thời, Phòng cùng với Sở Lao động -TB&XH tỉnh, phóng viên thực hiện chương trình khai thác tư liệu ghi hình phóng sự vì trẻ em, thăm gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thuận Hòa và thị trấn Ma Lâm; làm việc cùng Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Tỉnh đưa 10 trẻ đi khám sáng lọc tim tại Trường Tình thương (Phan Thiết) do đoàn Bác sĩ bệnh viện Tâm Đức (TPHCM) thực hiện.

Lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm: phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện và các cơ sở dạy nghề ngoài huyện đã khai giảng 07 lớp/161 học viên. Nâng tổng số đã mở 22 lớp/554 học viên, đạt 92,33 % (554/600 học viên).

Để thực hiện nhiệm vụ các tháng trong năm 2018 tiếp theo là tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn và cơ sở dạy nghề đẩy mạnh việc mở các lớp đào tạo nghề năm 2018. Thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo Nghị định số 31, Nghị định 56, Quyết định 290 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 28/NĐ-CP; Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 74/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407499
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech