LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ TẠI CHỨC – KHÓA 89 HỌC TIẾP ĐỢT 05

Tin địa phương

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ TẠI CHỨC – KHÓA 89 HỌC TIẾP ĐỢT 0523/11/2018 08:57:36

Từ ngày 19 đến 23/11/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trường chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Thuận Bắc tổ chức đợt học thứ 5 lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ tại chức – khóa 89 (2018 – 2019) cho 70 CBCC, VC trên địa bàn huyện.

Trong đợt học này các học viên được trang bị những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội.

                Những kiến thức trên sẽ là nền tảng giúp cho các học viên nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững hơn về Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị hiệu quả hơn./. (Trung tâm BDCT)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407537
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech