Huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức hội nghị sơ kết đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018.

Tin địa phương

Huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức hội nghị sơ kết đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018.10/04/2019 15:08:17

Huyện Hàm Thuận Bắc vừa tổ chức hội nghị sơ kết đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018. Triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018. Ban chỉ đạo huyện và các xã thị trấn đã triển khai và thực hiện có hiệu quả, đặc biệt thực hiện lồng ghép các nội dung hoạt động của mô hình “ Trung tâm pháp luật cộng đồng vào Trung tâm học tập cộng đồng”, đã có 17/17 xã, thị trấn ban hành các kế hoạch triển khai theo chỉ đạo của UBND và Ban chỉ đạo đề án của huyện về thực hiện mô hình  “ Trung tâm pháp luật cộng đồng vào Trung tâm học tập cộng đồng”.  Song song với đó đã mở 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỷ năng, nghiệp vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và kiến thức pháp luật cho trên 1.312 lượt là cán bộ chủ chốt từ huyện đến các xã, thị trấn.

Các đoàn thể là thành viên của Đề án như Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Huyện đoàn, Liên đoàn lao động huyện tiếp tục củng cố, giúp đỡ các mô hình, các câu lạc bộ pháp luật, các tổ tuyên truyền pháp luật, các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và các đội thắp sáng niềm tin... tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo chức năng của đoàn thể mình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân cũng được huyện quan tâm chỉ đạo, trong năm đã tổ chức 532 cuộc truyên truyền pháp luật cho trên 56.885 lượt người tham dự, tư vấn pháp luật cho 1.129 trường hợp là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hòa giải được 312 vụ, việc về đất đai, hôn nhân gia đình, tranh chấp dân sự...

Kết luận hội nghị ông Nguyễn Văn Bảy- Phó chủ tịch UBND- kiêm Trưởng ban chỉ đạo đề án huyện đã biểu dương một số địa phương thực hiện tốt Đề án, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế để các địa phương khắc phục. Về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến Phó chủ tịch huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai tốt kế hoạch số 43 ngày 25/2/2019 của Ban chỉ đạo đề án huyện, đặc biệt tăng cường xã hội hóa về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, đồng thời cung cấp kịp thời có chất lượng dịch vụ công về công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân. Song song với đó công tác tuyên truyền phải gắn với công nghệ thông tin….

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2391573
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech