HTB - Quí I/2017 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng

Tin địa phương

HTB - Quí I/2017 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng28/04/2017 15:07:46

Nhờ chủ động triển khai kế hoạch và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017 ngay từ đầu năm cho các ngành, các xã, thị trấn, gắn với phát động phong trào thi đua, đồng thời chú trọng kiểm tra, đôn đốc thực hiện nên tình hình các mặt trên điạ bàn huyện Hàm Thuận Bắc (HTB) trong quí I/2017 giữ vững ổn định, một số mặt tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN thực hiện được 1.187tỷ đồng, đạt gần 27% KH năm; trong đó khu vực kinh tế nhà nước 43 tỷ đồng, khu vực ngoài nhà nước khoảng 1.144 tỷ đồng. Hiện nay, các ngành chức năng của huyện HTB đang phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án tại các Cụm công nghiệp  như: Dự án nhà máy sản xuất dây khóa kéo tại Cụm Công nghiệp Hàm Đức. Dự án hạ tầng Cụm Công nghiệp Hồng Liêm, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận. Dự án đầu tư  hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Long. Nhà máy đường tại Cụm công nghiệp Ma Lâm…

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, từ đầu năm 2017 đến nay có thêm 07 doanh nghiệp thành lập mới và 54 hộ đăng ký kinh doanh với số vốn đầu tư 35.050 triệu đồng, nâng tổng số đến nay trên địa bàn huyện có 393 doanh nghiệp và 3.368 hộ cá thể đăng ký kinh doanh, với tổng vốn đầu tư trên 1.574 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 654 tỷ đồng, đạt 22,6% KH năm, tăng 6,3 % so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu hàng hóa được 10,4 triệu USD, đạt 21,7% KH năm. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường. Trong quí, huyện HTB đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát 42 vụ, phát hiện và xử lý 29 trường hợp vi phạm trong kinh doanh, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước trên 191 triệu đồng; không để tình trạng tăng đột biến giá cả hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán. (Lê Văn Thanh)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2390940
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech