Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 2017-2022

Tin địa phương

Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 2017-2022 19/07/2017 13:56:04

Sáng ngày 17/7/2017, tại Hội trường Trung tâm giáo dục dạy nghề, giáo dục thường xuyên huyện, Đại hội Công đoàn cơ sở Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Hàm Thuận Bắc (là đơn vị được chọn làm điểm) chính thức khai mạc.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Tâm -  Phó Chủ tịch, phụ trách Liên đoàn Lao động huyện; các đồng chí Bí thư Chi bộ, lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện, Trung tâm giáo dục dạy nghề, giáo dục thường xuyên huyên; đại diện Ban chấp hành 22 công đoàn cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, 10 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện và 17 đoàn viên công đoàn Phòng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện.

Công đoàn cơ sở  Phòng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện có 2 tổ công đoàn, với 17 đoàn viên, trong đó 07 nam, 10 nữ, có 08 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở  Phòng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện thực hiện tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức, lao động; vận động 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương và công đoàn cấp trên phát động; thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên theo các quy định của nhà nước và của ngành; phát huy cao vai trò công đoàn trong tham gia xây dựng định mức chi tiêu của đơn vị. Phối hợp chuyên môn cùng cấp thực hiện đảm bảo tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, xét nâng lương, chế độ nghỉ phép, thai sản, ốm đau…

Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, lao động thực hiện đúng đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công cách mạng, trẻ em cơ nhở, neo đơn, tàn tật theo chức trách nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Chuyên môn cùng cấp tổ chức cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) tham gia học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, lao động; hàng năm, trên 95% đoàn viên công đoàn xếp loại ĐVCĐ từ khá trở lên; 100% cán bộ đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; vận động cán bộ, công chức, lao động tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng đơn vị  tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức theo quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, tạo cho cán bộ công chức (ĐVCĐ) trong đơn vị một môi trường làm việc vui tươi, phấn khởi, phát huy tinh thần dân chủ của mỗi cán bộ, công chức (ĐVCĐ) trong xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu và thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Tâm-Phó Chủ tịch, Phụ trách Liên đoàn Lao động huyện đã đánh giá cao những nỗ lực, cũng như thành tích mà công đoàn cơ sở Phòng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Công đoàn cơ sở  Phòng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện tiếp tục bám sát nhiệm vụ của đơn vị, chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Trong đó, cần tập trung công tác cải cách hành chính, rà soát tham mưu hoàn thiện các thể chế để nâng cao hiệu lực quản lý; thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phương pháp tuyên tuyền giáo dục; quan tâm sâu sát hơn tới đoàn viên công đoàn và công chức, lao động; tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật đối với cán bộ, đoàn viên, công chức, lao động trong cơ quan, nhất là quan tâm hơn đến các lao động nữ… góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức, lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí, bầu 01 đồng chí dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Sau Đại hội, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm-Phó Chủ tịch, Phụ trách Liên đoàn Lao động huyện đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo nhằm định hướng Ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc còn lại tiếp tục nghiên cứu, tổ chức đại hội phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo nghiêm túc, thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 sắp tới. (Thu Hòa)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2391569
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech