Hàm Thuận Bắc: Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng

Tin địa phương

Hàm Thuận Bắc: Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng09/08/2017 09:07:59

Thực hiện Kế hoạch số 1516/KH-UBND ngày 27/04/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân; giải quyết đơn, thư khiếu nai, tố cáo và phòng chống tham nhũng, ngày 07/8/2017, tại Hội trường UBND huyện, UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức hội nghị tập huấn một số văn bản pháp luật liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng.

Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 120 đồng chí là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch HĐND, các ban HĐND huyện; lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cán bộ theo dõi công tác kê khai tài sản, thu nhập của 17 xã, thị trấn. Đồng chí Lê Thị Kim Tuyết – Phó Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp truyền đạt.

Qua hội nghị tập huấn giúp các đại biểu nắm vững những quy định hiện hành về công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./. (TL)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407487
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech