HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Tin địa phương

HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 – 202430/05/2019 09:35:32

Ngày 23/5/2019, huyện Hàm Thuận Bắc trang trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQVN huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2020

Về tham dự Đại hội có ông Nguyễn Quyết Triều – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Võ Văn Thanh – phó bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Hoàng – phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, và 198 đại biểu ưu tú, đại diện cho các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn 17 xã, thị trấn huyện ta. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của nhân dân trong thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Đại hội sẽ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động 5 năm qua, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ đến.

Trong thời gian 1 ngày, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQVN huyện lần thứ VIII tập trung thảo luận, đánh gia kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm rút ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 7; Đề ra Nghị quyết thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2019 – 2024; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và sự điều hành của Ban thường trực UBMTTQVN huyện khóa VII; báo cáo tổng hợp, góp ý văn kiện Đại hội MTTQVN cấp huyện, cấp tỉnh và báo cáo tổng hợp góp ý điều lệ Mặt trận.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận lần thứ 7, Mặt trận các cấp huyện Hàm Thuận Bắc đã thực hiện tốt chức năng, vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng vận động các cá nhân tiêu biểu, các vị chức sắc, chức việc, các tôn giáo, dân tộc tham gia thực hiện các chương trình hành động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Đồng thời phối hợp chính quyền tổ chức được 34 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện với nhân dân về những bức xúc trên các lĩnh vực liên quan đến đời sống và quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới hình thức triển khai thực hiện các Cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" được nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa. Năm 2018, toàn huyện có 40.997 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,14%; 51/86 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 167 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt “chuẩn văn hóa”, đạt 94,88%; 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nổi bậc, phong trào thi đua “chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, bằng nhiều nguồn vốn, từ 2014 đến nay, toàn huyện đã thi công hoàn thành hơn 126km đường giao thông bê tông xi măng với tổng kinh phí hơn 103 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 36 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân hiến 17 ha đất, mở rộng đường giao thông, giá trị trên 8,5 tỷ đồng, đồng thời cứng hóa hơn 10 km đường liên thôn với tổng kinh phí 430 triệu đồng. Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", ngày càng đượcn các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong, ngoài huyện nhiệt tình hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực và Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đạt nhiều kết quả. Trong 5 năm, toàn huyện vận động góp Quỹ “Vì người nghèo” gần 4 tỷ đồng; cùng với nguồn hỗ trợ của trên đã xây dựng 158 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Thông qua Cuộc vận động đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào giúp đỡ người nghèo rộng rãi trong toàn xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến năm 2018 còn 4,11% theo chuẩn mới. Bên cạnh, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy truyền thống “uống nước nước nguồn’ của dân tộc cũng được nhân dân tích cực hưởng ứng, góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 4 tỷ đồng. Cùng nguồn hỗ trợ của trên, xây mới 165 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 336 căn nhà cho các gia đình có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng. Riêng các bà Mẹ VNAH còn sống, cha mẹ liệt sỹ neo đơn, con liệt sỹ mồ côi cũng được các cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đỡ đầu.

Song song với triển khai, thực hiện các Cuộc vận dộng, các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, như: Liên đoàn Lao động với phong trào “Lao động sáng tạo, lao động giỏi”, “Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; Hội Cựu Chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh xoá đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu Chiến binh gương mẫu”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Đoàn thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “ 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội Liên hiệp Thanh niên với phong trào “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập” và “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; Hội Người cao tuổi với phong trào “Tuổi cao, gương sáng”; Hội Chữ thập đỏ với phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Hội Khuyến học với cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”; Hội Người mù với cuộc vận động “ Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn  lên, bình đẳng, hoà nhập với cộng đồng”, Hội Cựu Thanh niên xung phong với phong trào “Nghĩa tình đồng đội”,... Để thực hiện đạt kết quả trên, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã có sự phối hợp đồng bộ, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở để triển khai, thực hiện.

Trên cơ sở kết quả đạt được và những kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ nhiệm kỳ VII; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ VIII xác định phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động 5 năm đến là: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đoàn kết toàn dân; Tăng cường và nâng cao các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp, hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động đề ra: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xâ dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đến dự phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Văn Thanh – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích đạt được của Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Và gửi đến Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “UBMTTQVN huyện chủ động, phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Hàm Thuận Bắc giàu mạnh”

Qua một làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Mặt trận TQVN huyện khóa VIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra; Đại hội hiệp thương, cử 60 thành viên Mặt trận khóa mới (nhiệm kỳ 2019– 2024) và cử 18 đại biểu dự đại hội cấp trên. Ông Cao Văn Bảy – Ủy viên thường vụ Huyện ủy được Đại hội chọn cử giữ chức chủ trịch UBMTTQVN huyện khóa VIII./.

                                                Nguyễn Thường – Đài Hàm Thuận Bắc

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407740
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech