Hàm Thuận Bắc: Sơ kết phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

Tin địa phương

Hàm Thuận Bắc: Sơ kết phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 201801/04/2019 15:32:16

Sáng 26/3/2019, tại Nhà Văn hoá huyện, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018. Đến dự có Ông Nguyễn Quý Đức, Phó Trưởng phòng Quản lý văn hoá và gia đình - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ông Nguyễn Văn Bảy - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào chủ trì hội nghị.

Năm 2018, Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện đã được cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện Hàm Thuận Bắc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả. Toàn huyện có 95,13% số hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa; có 51 thôn, khu phố đạt và giữ vững danh hiệu thôn, khu phố văn hóa, có 10/17 thôn, khu phố đạt và giữ vững thôn, khu phố văn hóa điểm; có 03/09 xã đạt và giữ chuẩn “xã văn hóa nông thôn mới” năm 2018, gồm: Thuận Minh, Hàm Hiệp và Hàm Liêm. Còn lại 06 xã bị rớt chuẩn, đó là: Hàm Trí, Hàm Phú, Hồng Sơn, Hàm Đức, Hàm Chính và Hàm Thắng. Năm 2018, 02 thị trấn Phú Long và Ma Lâm tiếp tục phấn đấu và nâng chất lượng các tiêu chuẩn thị trấn văn minh đô thị. Đảng ủy, UBND cùng Mặt trận và các Đoàn thể đã triển khai nhiều hình thức để vận động cán bộ và Nhân dân tích cực đóng góp sức người, sức của để đầu tư xây dựng các công trình, phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, như: làm giao thông, vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan đô thị, xây dựng các công trình công cộng… Những kết quả nêu trên đã từng bước làm thay đổi bộ mặt đô thị ở 02 thị trấn, góp phần xây dựng môi trường và xã hội xanh, sạch, tiến bộ và văn minh. Mặc dù vậy, 02 thị trấn (Ma Lâm và Phú Long) không giữ được chuẩn “thị trấn văn minh đô thị” năm 2018.

Phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá” được các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện hưởng ứng tích cực. Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện đã hưởng ứng và thực hiện tốt các tiêu chí về nếp sống văn hoá, văn minh nơi công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Ngay từ đầu năm có 100% (176/176) cơ quan, đơn vị đăng ký, cuối năm có 167/176 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,88%.

Các thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị không đạt chuẩn văn hóa và xã rớt chuẩn Văn hóa nông thôn mới, thị trấn rớt chuẩn văn minh đô thị năm 2018, bởi mấy lý do sau: Thôn, khu phố phát sinh có 2 người sử dụng ma túy, có 2 người bị phạt 6 tháng tù trở lên; có trọng án và tỷ lệ sinh con thứ 3 cao (trên 20%); trong năm có cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức, cảnh cáo…

            Đối với các xã bị rớt chuẩn xã Văn hóa nông thôn mới, do trong năm trên địa bàn xảy ra trọng án như xã: Hàm Phú, Hồng Sơn, Hàm Đức và tỷ lệ thôn văn hóa đạt thấp (dưới 70%) gồm xã: Hàm Thắng, Hàm Chính, Hàm Trí.

Nhiệm vụ năm 2019, huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục mở rộng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đi đôi với gắn kết chặt chẽ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo đúng tinh thần Kế hoạch số140-KH/HU ngày 29/8/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về Chương trình hành  động của Tỉnh  ủy (khóa XII) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; nhất là tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu cụ thể các danh hiệu của phong trào năm 2019: có 90% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 09 xã được công nhận giữ vững xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 02 thị trấn đạt chuẩn thị trấn văn minh đô thị; 80% thôn, khu phố đạt và giữ vững thôn, khu phố văn hóa; 17 thôn, khu phố đạt và giữ vững thôn, khu phố văn hóa điểm và 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viên đạt chuẩn văn hóa.

 Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2018./.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2391672
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech