Hàm Thuận Bắc: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI)-lần thứ 21

Tin địa phương

Hàm Thuận Bắc: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI)-lần thứ 2111/07/2018 14:04:12

Sáng ngày 09/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc (khóa XI), nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hồng Thanh Nam – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và các Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất đánh giá: Trong nửa năm qua, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 413-KL/HU, ngày 11/12/2017 và Kết luận số 435-KL/HU, ngày 12/4/2018 của Huyện ủy gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua đạt kết quả, một số chỉ tiêu đã hoàn thành hoặc đạt khá cao so với kế hoạch cả năm. Nổi bật là: Sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi, thực hiện các nhiệm vụ đề ra căn bản đạt kế hoạch. Tiếp tục khơi dậy phong trào khởi nghiệp; thúc đẩy triển khai dự án đã đăng ký tại các cụm công nghiệp; sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì, có mặt phát triển. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, dồn sức cho các xã Hàm Thắng và Hàm Trí. Đôn đốc triển khai công trình theo kế hoạch; thúc đẩy phong trào làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, xử lý rác thải và quản lý, bảo vệ rừng. Thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao cả năm. Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng chất lượng giáo dục toàn diện có thêm chuyển biến. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục triển khai các chương trình y tế quốc gia. Thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, duy trì các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao. Triển khai tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, quan tâm công tác đền ơn, đáp nghĩa; phát động phong trào thi đua ‘‘chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau’’ giai đoạn 2018-2020; giải quyết việc làm đạt khá cao. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững. Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt yêu cầu đề ra. Nghiêm túc kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tạo nguồn và kết nạp Đảng; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Có chú ý chấn chỉnh, nâng hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện khá nghiêm túc quy định về tiếp công dân và giải quyết đơn, thư. Thúc đẩy Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng các cấp củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch.  

Từ những kết quả đạt được nêu trên và căn cứ tình  hình thực tế ở địa phương, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Kết luận số 597-KL/HU, ngày 09/7/2018 của Huyện ủy để lãnh đạo các mặt công tác của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XI vừa qua; đồng thời tập trung 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ còn lại của năm 2018 theo Kết luận số 413-KL/HU, ngày 11/12/2017 của Huyện ủy, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra với kết quả cao nhất. (T&T)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2390959
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech