Hàm Thuận Bắc: Hoàn thành quán triệt các nghị quyết Trung ương 5 và công tác giáo dục chính trị hè cho giáo viên

Tin địa phương

Hàm Thuận Bắc: Hoàn thành quán triệt các nghị quyết Trung ương 5 và công tác giáo dục chính trị hè cho giáo viên28/08/2017 14:14:28

Đến nay, ngày 25/8/2017, các cấp ủy cơ sở và ngành giáo dục huyện đã hoàn thành công tác tổ chức học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên năm 2017.

Toàn huyện mở 34 lớp cho hơn 5800/6150 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có hơn 3000/3260 đảng viên trong huyện; riêng Ngành giáo dục huyện mở 15 lớp cho hơn 2700 cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trường học. Tại các lớp học tập này, đội ngũ báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản, điểm mới trong các nghị quyết (nghị quyết: 10, 11, 12 của Hội nghị Trung ương 5, ngày 03/6/2017), liên hệ tình hình trong nước và địa phương...; riêng các lớp do ngành giáo dục mở, ngoài nội dung trên, báo cáo viên còn truyền đạt “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh trần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI)…”.

Qua các lớp học tập, người học nghiêm túc tiếp thunội dung được truyền đạt, thảo luận về các vấn đề đặt ra…; sau học tập, các cấp ủy cơ sở và ngành giáo dục triển khai cho người học viết bài thu hoạch, kế hoạch thực hiện của cá nhân người đứng đầu theo yêu cầu và đánh giá chất lượng bài thu hoạch để góp phần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt. (VQ)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407709
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech