Hàm Thuận Bắc: Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2019

Tin địa phương

Hàm Thuận Bắc: Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/201914/05/2019 16:20:27

Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 5 năm 2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lớp Bồi d¬ưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019 cho 69 quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Trong thời gian 4,5 ngày, học viên đư­ợc nghiên cứu 5 bài:  Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học này là dịp giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những nhiệm vụ và quyền của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi học viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2391564
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech