Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy tại cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về điều kiện hoạt động của Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện

Báo cáo

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy tại cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về điều kiện hoạt động của Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện

Chiều ngày 16/8/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy đã chủ trì cuộc làm việc bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về điều kiện hoạt động của Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện. Tham dự cuộc họp có Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng phòng Tài chính –Kế hoạch, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin, tập thể lãnh đạo Đài Truyền thanh và tập thể lãnh đạo Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 07 tháng đầu năm 2017 và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy kết luận như sau:

I. Đối với Đài Truyền thanh huyện:

1. Về công tác tổ chức nhân sự:

- Không thống nhất bố trí thêm biên chế cho Đài Truyền thanh huyện, vì theo lộ trình tinh giản biên chế của huyện Hàm Thuận Bắc đã được UBND tỉnh phê duyệt thì đến năm 2019 tổng biên chế của Đài Truyền thanh chỉ còn 07 biên chế sự nghiệp, giảm 01 biên chế do đồng chí Võ Ngọc Tám –Trưởng Đài Truyền thanh huyện nghỉ hưu kể từ ngày 01/12/2017.

- Thống nhất tiếp tục cho hợp đồng lao động từ nguồn kinh phí hoạt động của Đài Truyền thanh huyện hàng năm đối với 03 lao động đã được lãnh đạo Đài ký kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng quy định yêu cầu lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện có văn bản xin chủ trương UBND huyện (gửi về phòng Nội vụ để tham mưu) về hợp đồng lao động công việc cụ thể của từng người.

2. Về kinh phí hoạt động và kinh phí chi trả tiền nhuận bút:

Lãnh đạo Đài chủ động sử dụng nguồn kinh phí hoạt động đã được ngân sách huyện phân khai hàng năm để thanh toán, nhưng phải hết sức tiết kiệm. Cuối năm, nếu kinh phí hoạt động bị thâm hụt thì lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện có văn bản báo cáo UBND huyện (gửi phòng Tài chính-Kế hoạch để tham mưu) để xem xét xin chủ trương Thường trực HĐND huyện bổ sung.

- Để nâng cao chất lượng tin, bài phát trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, đăng trên tờ tin Hàm Thuận Bắc và Trang thông tin điện tử huyện, giao Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin tham mưu văn bản cho UBND huyện giao nhiệm vụ cho từng phòng, ban, xã, thị trấn mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, bài. Nguồn kinh phí thanh toán nhuận bút các tin, bài này do Thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch UBND xã, thị trấn cân đối chi trả theo quy định.

3. Về cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị phục vụ hoạt động của Đài:

3.1. Đối với hệ thống truyền thanh xã, thị trấn: Do hiện nay hầu hết máy phát sóng FM và hệ thống loa của Đài xã, thị trấn đã xuống cấp, hư hỏng nhưng không có thiết bị sửa chữa, thay thế. Do đó, UBND huyện thống nhất sẽ đầu tư máy móc mới hiện đại cho các xã, thị trấn theo lộ trình.

Để có cơ sở báo cáo HĐND huyện xin bố trí vốn để đầu tư trong năm 2018 và những năm tiếp theo, UBND huyện giao trách nhiệm cho lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện khảo sát cụ thể hiện trạng hệ thống truyền thanh của từng xã, thị trấn và khảo sát giá cả đầu tư trọn gói của 01 hệ thống truyền thanh cơ sở để báo cáo UBND huyện xem xét. Công việc này hoàn thành và có báo cáo cho UBND huyện chậm nhất vào cuối tháng 11/2017.

3.2. Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị của Đài Truyền thanh huyện.

- Khảo sát, tham mưu đề xuất UBND huyện nâng cấp trang thiết bị truyền hình theo công nghệ mới chuẩn HD để đảm bảo các tin, bài của Đài huyện được phát sóng trên hệ thống Đài Phát thanh –Truyền hình Bình Thuận từ đầu năm 2018. Công việc này phải hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 10/2017.

- UBND huyện thống nhất bố trí vốn từ ngân sách huyện trong năm 2018 để mua mới 01 máy quay phim, 03 máy vi tính và 01 máy in để phục vụ cho cán bộ, viên chức của Đài hoạt động. Cuối tháng 11/2017, lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện có văn bản báo cáo cụ thể cho UBND huyện (gửi phòng Tài chính-Kế hoạch để tham mưu) xem xét.

II. Đối với Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện:

1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện sớm có văn bản xin chủ trương UBND huyện (gửi phòng Nội vụ để thao mưu) về hợp đồng lao động đối với những lao động đã được Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định.

- Trưởng phòng Nội vụ chủ động làm việc với Sở Nội vụ để thống nhất tham mưu UBND huyện chuyển xếp lương đối với những viên chức từ ngạch cán sự sang ngạch chuyên viên theo đúng quy định.

2. Về kinh phí hoạt động:

Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện chủ động sử dụng nguồn kinh phí hoạt động đã được UBND huyện phân khai hàng năm để thanh toán cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thông tin lưu động. Trường hợp trong năm có hoạt động phát sinh ngoài kế hoạch thì có báo cáo xin chủ trương UBND huyện hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ (văn bản gửi phòng Tài chính-Kế hoạch để tham mưu).

2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động:

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện kiểm tra cụ thể về hiện trang các thiết bị về âm thanh, ánh sáng, đạo cụ… tại Nhà Văn hóa huyện. Trên cơ sở đó, có báo cáo cụ thể cho UBND huyện để chỉ đạo các phòng, ban chức năng kiểm tra, thẩm định và tham mưu đề xuất thanh lý, trang bị mới thay thế, bổ sung.

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện khẩn trương lập dự toán kinh phí để xây dựng mới các cụm panô tuyên truyền đã hư hỏng để phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đối với những cụm panô đã được các doanh nghiệp viễn thông đăng ký đầu tư theo hình thức xã hội hóa thì phải đôn đốc thực hiện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2017.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2141727
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech