Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02

Báo cáo

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 02/2016:

1. Về kinh tế:

- Kết thúc vụ Đông Xuân 2015-2016, toàn huyện đã xuống giống cây ngắn ngày được 1.677 ha/1.869 ha, đạt 89,8% KH; trong đó, cây lúa 657/466 ha, đạt 140% KH (trong đó diện tích sản xuất ngoài kế hoạch 244,6 ha; gồm các xã, thị trấn: Hồng Liêm 51 ha, Hàm Phú 38,45 ha, Thuận Minh 32,56 ha, Hàm Chính 30,48 ha, Ma Lâm 11,26 ha, Thuận Hòa 41,2 ha, Hồng Sơn 6 ha, Hàm Liêm 13,46 ha, Hàm Trí 13,99 ha, Hàm Thắng 5,2 ha và Hàm Hiệp 01 ha. Đối với số diện tích lúa sản xuất ngoài kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho nhân dân ký cam kết nếu xảy ra tình trạng nắng hạn, nhân dân chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại), cây bắp 14/30 ha, đạt 46,7% KH, cây lang 12/40 ha, đạt 30% KH, rau các loại 445/590 ha, đạt 75,4% KH, đậu các loại 442/588 ha, đạt 75,2% KH, dưa các loại 42/80 ha, đạt 52,5% KH, đậu phụng 37/75 ha, đạt 49,3% KH, mè 9 ha và mía 20 ha. UBND huyện tiếp tục ban hành văn bản số 241/UBND-KT ngày 05/02/2016 chỉ đạo các ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2015-2016 trong tình hình nắng hạn, nhất là quản lý chặt chẽ nguồn nước phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân, nước uống cho gia súc và nước tưới cho cây thanh long.

Kết quả chuyển đổi cây trồng trên đất lúa trong vụ Đông Xuân 2015-2016, toàn huyện đã chuyển đổi được 441,6ha/231 ha, vượt 91% KH; trong đó mô hình trình diễn 19,8 ha (Thuận Hòa 17,8 ha và Hồng Liêm 02 ha) và nhân rộng 421,8 ha (Phú Long 62 ha, Hàm Đức 127,4 ha, Hồng Sơn 159 ha, Hồng Liêm 02 ha, Hàm Phú 05 ha, Thuận Minh 20 ha, Hàm Thắng 02 ha, Hàm Chính 38,9 ha và Ma Lâm 5,5 ha).

Tình hình sâu bệnh trên cây trồng có xuất hiện, nhưng mức độ gây hại nhẹ; riêng bệnh đốm nâu trên cây thanh long xuất hiện khoảng 415 ha (giảm so tháng trước khoảng 740 ha) và không có diện tích nhiễm nặng.  

- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm, UBND huyện đã ban hành công văn số 206/UBND-KT ngày 01/02/2016 chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường phòng, chống virus cúm A/H7N9 và các chủng virus lây sang người; cấp phát 540 lít thuốc sát trùng cho các xã, thị trấn để thực hiện công tác tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi. Trong tháng, ngành thú y đã tổ chức tiêm phòng 750 liều vaccin các loại cho đàn gia súc, 3.700 liều vaccin cho đàn gia cầm; lũy kế 02 tháng đầu năm đã tổ chức tiêm phòng được 1.800 liều cho đàn gia súc và 8.650 liều cho đàn gia cầm; tổ chức kiểm dịch và kiểm soát giết mổ động vật 1.655 con gia súc, gia cầm, lũy kế 02 tháng đầu năm đã kiểm dịch, kiểm soát giết mổ 4.991 con gia súc, gia cầm. 

- Đối với tình hình sản xuất tại 03 xã thuần DTTS vùng cao, vụ Đông Xuân 2015-2016 đồng bào đã xuống giống được 335/393 ha, đạt 85,2% KH; trong đó cây lúa 60/115 ha, đạt 52,2% KH (đồng ruộng Saloun – Đông Giang 35/30 ha, vượt 16,6% KH; đồng ruộng Đagury – La Dạ 15/30 ha, đạt 50% KH và đồng ruộng Đatrian – La Dạ 10/15 ha, đạt 66,7%KH); đậu các loại 275/275 ha, đạt 100% KH. Trong tháng, UBND các xã vùng cao và các thôn xen ghép thụ hưởng Chương trình 135 đã tổ chức bàn giao 100 con bò sinh sản cho 100 hộ nghèo thuộc Chương trình 135 năm 2015, với tổng kinh phí 1.190 triệu đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 1.000 triệu đồng và nhân dân đóng góp 190 triệu đồng), cụ thể ở các xã: La Dạ, Đông Giang, Đông Tiến mỗi xã 30 con/30 hộ, các thôn Dân Hiệp – Thuận Hòa và Ku Kê – Thuận Minh mỗi thôn 5 con/5 hộ. Hiện nay, các xã đang rà soát nhu cầu hỗ trợ máy móc, nông cụ và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2016 theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai đăng ký đầu tư ứng nước năm 2016; riêng đối với cây cao su ở xã Đông Giang và xã La Dạ hiện nay đang vào mùa khô, đồng bào đang tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy.

- UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã có rừng tăng cường công tác kiểm tra, truy quét, nhất là trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Qua rà soát, toàn huyện có 63 đối tượng chuyên nghiệp phá rừng, so với tháng 01/2016 giảm được 04 đối tượng, UBND các xã cũng đã tổ chức mời gọi cho làm cam kết đối với các đối tượng trên (63/63 đối tượng). Trong tháng, các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng kiểm tra và phát hiện 02 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm trước và không tăng, không giảm so tháng 01/2016; đã xử lý hành chính 05 vụ (trong đó mới phát sinh 01 vụ và các tháng trước chuyển sang 04 vụ), tịch thu 02 xe ô tô, 02 xe máy, 5,94 m3 gỗ các loại. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN trong tháng ước đạt 365 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm 375/4.410 tỷ đồng, đạt 8,4% KH. UBND huyện đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 theo kế hoạch đã đề ra; qua kiểm tra Đoàn đã phát hiện, lập biên bản xử lý 07 vụ vi phạm kinh doanh hàng hóa, thu nộp ngân sách 43,25 triệu đồng. Trong tháng, Đội quản lý thị trường số 10 đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 06 vụ vi phạm kinh doanh hàng hóa, thu nộp ngân sách 87 triệu đồng.

- Về xây dựng nông thôn mới: UBND huyện đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí năm 2016 cho các xã; đồng thời phân công thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện phụ trách các xã và các tiêu chí để triển khai thực hiện. Ngày 22/02/2016, UBND huyện đã tổ chức điểm lễ ra quân làm giao thông năm 2016 tại xã Thuận Minh.

2. Trên lĩnh vực đất đai:

Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng được 79,1871 ha (trong đó đất ở 1,3331 ha), nâng lũy kế 02 tháng đầu năm 132,5218 ha, đạt 60,2% chỉ tiêu quý I/2016 (KH 220 ha) và đạt 18,8% chỉ tiêu tỉnh giao đầu năm (704 ha); trong đó đất nông nghiệp 129,7842/700 ha, đạt 18,5% và đất ở 2,7376/4 ha, đạt 68,44% chỉ tiêu tỉnh giao.

3. Về xây dựng cơ bản:

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các công trình chuyển tiếp, nhất là sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 như công trình Đường Đa Tro đi Buôn Tàu Mỹ, đường Lai An – Cây Trôm, chợ Phú Long,... Theo kế hoạch, từ ngày 17/2 đến ngày 23/02/2015 tất cả các công trình sẽ thi công lại. Trong tháng, đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 04 công trình: Đường từ cầu Tầm Hưng đi thôn Nà Bồi (nối dài), đường Hàm Phú – Hàm Hiệp, đường Bàu Gia – Bàu Thảo (nối dài) và cải tạo, mở rộng nhà làm việc Văn phòng HĐND&UBND huyện; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức đấu thầu các công trình đã có kế hoạch vốn năm 2016.

4. Về thu ngân sách:

Kết quả thu ngân sách tháng 02/2016 (tính đến ngày 20/02/2016) được 3,671 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm 21,787 tỷ đồng, đạt 53% dự toán quý I/2016 (41,12 tỷ đồng) và đạt 12,4% dự toán cả năm (176 tỷ đồng).

 5. Về văn hoá- xã hội:

- Các hoạt động văn hoá, thông tin được đẩy mạnh, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào các chủ đề: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua quý I/2016, mục tiêu 3 giảm, công tác chống phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; các hoạt động kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016), mừng xuân Bính Thân 2016... Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016.

- Các trường sau kỳ nghỉ Tết đã trở lại dạy học bình thường theo đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo. 

- Công tác thương binh liệt sĩ và người có công được quan tâm chỉ đạo: Trong tháng, đã chuyển tỉnh 37 hồ sơ các loại để giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách; triển khai chi trả các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND huyện đã triển khai thực hiện tốt việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, không để xảy ra thiếu đói trong nhân dân; hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, kết quả: Toàn huyện có 3.293 hộ nghèo/11.311 khẩu (7,68%) và 1.897 hộ cận nghèo/7.351 khẩu (4,42%); cấp 6.985 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo năm 2016. UBND huyện đã ban hành văn bản  chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện xã, thị trấn năm 2016; tập huấn về “Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn”.

  - Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh được quan tâm. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực thẩm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, chợ ..., chỉ đạo các cơ quan y tế thực hiện nghiêm chế độ trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe các bệnh nhân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong tháng, bệnh sốt xuất huyết xảy ra 54 ca, giảm 31 ca so với tháng trước và bệnh tay chân miệng xảy ra 11 ca, giảm 09 ca so với tháng trước, đã điều trị kịp thời nên không để xảy ra tử vong. Vận động thực hiện được 32 ca đặt vòng và 09 ca đình sản; nâng lũy kế 02 tháng đầu năm thực hiện được 151/1.500 ca đặt vòng, đạt 10,7% KH và 13/45 ca đình sản, đạt 28,9% KH.

6. An ninh quốc phòng:

- Tình hình an ninh chính trị giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong tháng, phạm pháp hình sự xảy ra 03 vụ trộm cướp giật tài sản, so với tháng 01/2016 tăng 01 vụ. Tai nạn giao thông đường bộ không xảy ra; so với tháng 01/2016 giảm 05 vụ (0/5 vụ), giảm 06 người chết (0/6 người), giảm 01 người bị thương (0/1 người).  

- UBND huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2016 sẽ tổ chức vào ngày 23 và 24/02/2016.

- Trong tháng, UBND huyện đã giải quyết xong 15 đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời tiếp nhận mới 12 đơn các loại thuộc thẩm quyền, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng thẩm tra, xác minh để tham mưu giải quyết theo quy định. 

7. Công tác quản lý hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

Trong tháng, phát sinh 01 đơn tố cáo liên quan đến việc chi kinh phí hoạt động của cơ quan không đúng quy định, UBND huyện đã chỉ đạo cho cơ quan Thanh tra huyện làm rõ để xử lý theo quy định.

II. TÌNH HÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016.

Để phục vụ cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 đảm bảo “vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm”; UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức phục vụ cho nhân dân chuẩn bị đón Xuân, vui Tết chu đáo. Cụ thể: Ngày 12/01/2016, UBND huyện ban hành Công văn số 40/UBND-VX chỉ đạo Trưởng phòng Lao động – TB&XH huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong đó, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát, tổng hợp số hộ, khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và giáp hạt đầu năm 2016, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ thuộc diện neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách để thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng có nguy cơ thiếu đói. Theo báo cáo của UBND các xã, thị trấn không có xảy ra trường hợp hộ dân thiếu đói. Tiếp đến, ngày 21/01/2016, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tổ chức cho nhân dân trên địa bàn huyện đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 đảm bảo “vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm”. Trước đó, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo: Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa, kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng đêm giao thừa tại Trung tâm huyện, kế hoạch treo khẩu hiệu và trang trí Tết tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, kế hoạch thăm và chúc Tết các tập thể, cá nhân và gia đình chính sách. UBND huyện phân công lãnh đạo UBND huyện trực Tết và chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn phân công lãnh đạo, công chức và tự vệ cơ quan trực cơ quan, trực bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 từ ngày 06/02 đến ngày 14/02/2016.

1. Tình hình thị trường, hàng hóa và giá cả:

- Thời điểm cận Tết, lượng hàng hoá lưu thông về các chợ trên địa bàn huyện gia tăng, nhất là tại 2 chợ đầu mối Ma Lâm và Phú Long; hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết chủ yếu vẫn là hàng do Việt Nam sản xuất, có mẫu mã đẹp, đa dạng về chủng loại, phong phú về kiểu dáng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân trong huyện. Sức mua của nhân dân bắt đầu tăng từ ngày 25 đến ngày 29 tháng Chạp (tăng cao nhất từ ngày 26 đến ngày 29 tháng Chạp).

- Hầu hết các hàng hóa những ngày trước và trong Tết nhìn chung giữ được mức giá ổn định, không có tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường. Một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm giữ ổn định, bằng hoặc tăng nhẹ so với ngày thường và Tết năm trước, như: Các mặt hàng gạo nở (12.000đ/kg), gạo dẻo thơm (13.000-18.000đ/kg), thịt heo (80.000 - 100.000đ/kg), thịt bò (từ 160.000 - 250.000đ/kg) đều không tăng, măng khô giảm 23,5% (130.000đ/kg); giá các loại bia hầu hết đều giảm, bia Heniken giảm 3,8% (375.000đ/thùng), bia Tiger giảm 3,1% (310.000 đ/thùng), bia lon 333 không tăng (220.000đ/thùng), bia chai Sàigòn xanh không tăng (115.000đ/két) và bia chai Sàigòn đỏ tăng 4,2% (125.000đ/két); giá các loại nước ngọt tăng nhẹ, nước ngọt Pepsi tăng 3% (170.000đ/thùng), nước ngọt Tribeco tăng 6,3% (170.000đ/thùng); giá các mặt hàng trái cây tăng nhẹ, một số trái cây hầu như không tăng, như: Cam giảm 5,5% (30.000 – 45.000đ/kg), bom giảm 11,1% (40.000 – 65.000đ), lê giảm 20% (40.000đ/kg), bưởi không tăng (50.000 – 70.000 đồng/kg)…. Giá bán các mặt hàng xăng giảm khá nhiều so với năm trước, giá xăng A95 giảm 5,3% (15.410 đồng/lít), xăng A92 giảm 6,1% (15.710 đồng/lít), giá dầu Diesel giảm 36,8% (9.580 đồng/lít), giá gas petro giảm 3,6% (giá 270.000 đồng/bình 12 kg), riêng giá gas shell tăng 6,7% (giá 320.000 đồng/bình 12 kg).

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn huyện trong dịp Tết Bính Thân năm 2016 ước đạt hơn 185 tỷ đồng, tăng 5 % so với Tết năm trước.

- Công tác quản lý thị trường trong dịp Tết được tăng cường; Đoàn Kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra 24 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 07 cơ sở vi phạm kinh doanh hàng hóa không có giấy phép, đã xử lý phạt hành chính với tổng số tiền phạt trên 43 triệu đồng.

- Tình hình tham gia thị trường của các thành phần kinh tế: Trước Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận đã bán một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số theo giá bình ổn tại 3 xã Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ vào ngày 24/01/2016, doanh số bán hàng trên 232 triệu đồng, tăng 5,02%% so với Tết năm trước. Các thành phần kinh tế tham gia thị trường, các chợ nông thôn trên địa bàn huyện đã cung ứng khá đầy đủ các loại hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, vì vậy không xảy ra tình hình tăng giá đột biến.

Nhìn chung, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, trong đó một phần thuận lợi do giá cả xăng dầu giảm mạnh; tuy nhiên, thu nhập của người nông dân, nhất là các hộ trồng thanh long giảm đáng kể so với năm trước do trái thanh long bị bệnh đốm nâu kéo dài, giá cả tụt giảm, đã ảnh hưởng đến thu nhập và mua sắm tiêu dùng của người dân; nhưng nhìn chung đời sống của nhân dân vẫn cơ bản ổn định, trong đó có một bộ phận tiếp tục được cải thiện, sức mua của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân có tăng nhưng không đáng kể so với Tết năm trước.

   2. Chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, thực hiện cứu trợ xã hội:

- Trong những ngày giáp Tết và trong Tết, các đồng chí lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức viếng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Đài tưởng niệm huyện và bia ghi danh ở các địa phương; đồng thời thành lập các Đoàn đi thăm chúc Tết, tặng quà cho các đối tượng chính sách tiêu biểu và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, tiền Tết của Chủ tịch Nước và UBND tỉnh đến các đối tượng chính sách dứt điểm vào ngày 29/01/2016 (20 tháng Chạp). Trong đó: Tiền Tết của Chủ tịch Nước tặng cho 5.600 đối tượng, với tổng kinh phí 1.142.200.000 (giảm 48 đối tượng so với Tết năm trước), tiền Tết của UBND tỉnh tặng cho 8.438 đối tượng, với tổng kinh phí 7.051.800.000 đồng (tăng 290 đối tượng so với Tết năm trước); thăm và tặng 70 suất quà, với tổng kinh phí 70.000.000 đồng (trị giá mỗi suất quà 1.000.000 đồng), trong đó: Tỉnh thăm, tặng trực tiếp 03 suất, ủy quyền cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện thăm, tặng 67 suất. Hoàn thành chi trả chế độ trợ cấp tháng 01+02/2016 cho 3.481 đối tượng người có công với cách mạng, với tổng kinh phí 10.860.401.000 đồng và chế độ trợ cấp tháng 01+02/2016 cho 3.654 đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí 1.776.150.000 đồng. Thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho 107 người cao tuổi, với tổng kinh phí 44.300.000 đồng. 

Công tác vận động hỗ trợ chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội: UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành và các xã, thị trấn tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong, ngoài huyện hỗ trợ được 10.333 phần quà, với tổng giá trị quy ra tiền trên 2,8 tỷ đồng (tăng 1.253 phần quà và trên 270 triệu đồng), nên hầu hết các đối tượng tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, người mù, hộ nghèo ở tất cả các xã, thị trấn đều có quà Tết. Trong đó quà trợ giúp cho hộ nghèo 6.071 suất, số tiền 1.755.590.000 đồng; quà trợ giúp cho hộ chính sách có công 1.558 suất, số tiền 346.210.000 đồng, quà trợ giúp cho hộ chính sách xã hội 1.263 suất, số tiền 316.400.000 đồng và quà trợ giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số 1.441 suất, số tiền 406.050.000 đồng.

Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện được giao nhận phụng dưỡng hoặc đỡ đầu hàng tháng các bà mẹ VNAH, gia đình liệt sỹ neo đơn, khó khăn đều đến thăm tặng quà và gửi tiền phụng dưỡng cho các đối tượng quý I/2016 trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.     

Nhìn chung, công tác chi trả trợ cấp và tặng quà Tết cho các đối tượng được thực hiện khá đầy đủ và kịp thời, nên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn huyện không có hộ nào bị thiếu đói, thiếu ăn, không có hộ nào không có Tết.

3. Tình hình tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, vui chơi giải trí cho nhân dân:

Các hoạt động đón mừng năm mới Bính Thân năm 2016 tại huyện được tổ chức khá chu đáo, với các tiết mục ca, múa, ảo thuật, biểu diễn Lân Sư Rồng, chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, đặc biệt là bắn pháo hoa vào thời khắc đón giao thừa Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016, thu hút gần 9.000 lượt người đến xem, cổ vũ. Sau giao thừa, Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức việc dâng hoa, thắp hương viếng Bác Hồ tại Nhà Truyền thống huyện.

Từ ngày 11 đến 15/02/2016 (Mùng 4 đến mùng 8 Tết), Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện tổ chức Hội thi thể thao mừng Đảng – mừng Xuân Bính Thân năm 2016, gồm các bộ môn: bóng đá, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố tiếp sức có 234 vận động viên/31 cơ quan, đơn vị tham gia. Tại Nhà Truyền thống huyện mở cửa phục vụ cho gần 650 lượt khách đến viếng Bác Hồ và tham quan nhà Truyền thống huyện. Phối hợp hộ kinh doanh Hải Phượng tổ chức các loại hình giải trí cho thiếu nhi thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện; hầu hết các xã, thị trấn đều tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân 2016, tạo không khí Tết vui tươi, phấn khởi, đầm ấm cho nhân dân, đặc biệt năm nay các xã vùng cao tuy trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã nỗ lực tham gia Hội thi thể thao mừng Đảng, mừng Xuân do huyện tổ chức, đồng thời tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao tại địa phương mình. Nổi bật là các xã, thị trấn: Ma Lâm, Hàm Chính, Thuận Minh, Thuận Hòa, Hồng Liêm, Hàm Phú, Hàm Trí, Đông Tiến, La Dạ… có tổ chức được các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao tạo không khí vui chơi, giải trí cho nhân dân tại địa phương, thu hút hàng nghìn lượt người đến xem, góp phần làm giảm lượng người tham gia giao thông và các tệ nạn xã hội.

Trước Tết, Đội 814 huyện đã tổ chức 02 đợt/12 lượt kiểm tra các điểm kinh doanh hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa; qua kiểm tra đã thu giữ 31 đĩa CD không tem nhãn, nhắc nhỡ các hộ kinh doanh karaoke thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

4. Tình hình cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông:

- Tình hình cung cấp điện, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện trong dịp Tết Bính Thân năm 2016 cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân.

- Tình hình vận chuyển hàng hóa, hành khách ở tuyến đường bộ được tăng cường, an toàn, nhất là hoạt động dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên tuyến Quốc lộ 28, Quốc lộ IA (trên Quốc lộ 28 khoảng 35-40 phút có một chuyến xe), nên hành khách đi lại thuận lợi trong những ngày Tết.

- Các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông trên địa bàn huyện đã duy trì bảo đảm các hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày, nhất là cao điểm thời khắc giao thừa, đón năm mới Bính Thân 2016.

5. Y tế và môi trường:

- Trước Tết, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra kiểm soát thị trường tết và chất lượng vệ sinh thực phẩm ở các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Trước và trong Tết không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm. Bệnh viện huyện, các Phòng khám khu vực và các Trạm Y tế đều tổ chức trực cấp cứu 24/24 để xử lý kịp thời tình hình xảy ra.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn đều tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức làm vệ sinh cơ quan, nơi công cộng. Thời điểm trước và trong Tết, Ban quản lý Công trình công cộng huyện đã tăng cường tổ chức thu gom rác, giải quyết kịp thời tình hình ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, nhất là ở các chợ Phú Long, Ma Lâm, các tuyến đường giao thông, các khu vực đông dân cư.

6. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp:

- Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trong dịp Tết không xảy ra. Việc cung ứng nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân và nước uống cho gia súc trong dịp Tết đảm bảo đầy đủ.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan Hạt Kiểm lâm, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã có rừng đã bố trí lực lượng trực ban, trực chỉ huy tại cơ quan, trạm và địa bàn trong những ngày Tết Nguyên đán; Hạt Kiểm lâm đã tổ chức lực lượng phối hợp với các chủ rừng, UBND các xã tăng cường kiểm tra các trọng điểm như khu vực giáp ranh huyện Di Linh – Lâm Đồng và huyện Tánh Linh. Qua kiểm tra, trong những ngày tết trên địa bàn huyện không xảy ra tình hình vi phạm Luật bảo vệ & phát triển rừng hoặc chống người thi hành công vụ. Đối với công tác phòng, chống cháy rừng, các đơn vị chủ rừng và UBND cấp xã có rừng đều có bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, với quân số đầy đủ, đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”, riêng đối với các Trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận – Đa Mi bố trí lực lượng trực quá ít (gồm 01 lực lượng của trạm và 01 hộ nhận khoán bảo vệ rừng) không bảo đảm cho công tác kiểm tra rừng hoặc tổ chức chữa cháy khi xảy ra cháy rừng. Trong những ngày Tết trên địa bàn huyện không để xảy ra trường hợp nào cháy rừng.

7. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 (từ ngày 06/02 đến ngày 08/02/2016) cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. An ninh chính trị ổn định; có 08 Việt kiều và 24 người nước ngoài ăn Tết tại địa phương, so với năm trước tăng 4 Việt kiều, giảm 16 người nước ngoài; các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường. Phạm pháp hình sự xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản tại trường THCS Hàm Chính, trị giá thiệt hại khoảng 30 triệu đồng, so Tết năm trước không tăng không giảm. Tai nạn giao thông không xảy ra, so với cùng kỳ năm trước không tăng, không giảm. Va quệt giao thông xảy ra 08 vụ, làm bị thương nhẹ 07 người, hư hỏng 14 xe mô tô, thiệt hại với giá trị khoảng 17 triệu đồng; so với Tết năm trước giảm 01 vụ và 05 người bị thương. Tại nạn khác xảy ra 01 vụ cháy 9 bộ bàn ghế học sinh tại nhà dân ở thị trấn Ma Lâm, thiệt hại khoảng 05 triệu đồng, nguyên nhân được xác định do bất cẩn trong việc sử dụng lửa và 01 vụ chết đuối nước tại thôn Ku Kê, xã Thuận Minh.

Tình hình hoạt động của tội phạm kinh tế, hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy, tội phạm và vi phạm về môi trường, cháy nổ, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép,… chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào xảy ra.

8. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

          Qua kiểm tra, không phát hiện, tổ chức, cá nhân nào tham nhũng, lãng phí; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác. Các cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn đều bố trí cán bộ, công chức trực trong những ngày Tết để xử lý những việc xảy ra.

III. NHIỆM VỤ THÁNG 3/2016:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai tốt các công việc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tăng cường công tác thu ngân sách, phòng chống hạn hán; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch có hiệu quả các loại cây trồng đã xuống giống ở vụ Đông Xuân năm 2015-2016; chú ý làm tốt công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và nước uống cho gia súc. Thực hiện tốt công tác khuyến nông, trợ giúp cho nông dân về kỹ thuật sản xuất và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là trên cây lúa, thanh long. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhân rộng các mô hình trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh phòng chống bệnh đốm nâu và sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là dịch cúm gia cầm H7N9 và các chủng visus lây sang người. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, mua bán, tiêu thụ gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm.

- Tổ chức hội nghị sơ kết công tác làm thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo Chỉ thị 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giao thông nông thôn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

2.2. Hướng dẫn đồng bào DTTS vùng cao sản xuất và chăm sóc tốt các loại cây trồng trong vụ Đông Xuân 2015-2016; gắn với đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Theo dõi, đôn đốc đồng bào quản lý tốt diện tích rừng đã được giao khoán bảo vệ. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ không để phát sinh tình trạng phá rừng trái phép. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ khai thác tận thu lâm sản để tiến hành khai hoang giao đất cho đồng bào xã Đông Giang và La Dạ.

2.3. Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai có hiệu quả phương án, kế hoạch truy quét chống phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2015-2016. Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, nhất là các trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép tại các xã vùng cao, vùng giáp ranh tỉnh Lâm Đồng.

2.4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và Dự án tổng thể 920. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là quản lý chặt chẽ diện tích đất lúa nước. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, tình trạng đổ đất, cất nhà, trồng thanh long trái phép dưới ruộng lúa nước đã quy hoạch và tình hình khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại địa bàn các xã, thị trấn. Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết tồn đọng về giao đất ở cho các hộ dân cho các hộ dân ở thị trấn Ma Lâm và Hàm Liêm.

2.5. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú ý các giải pháp đảm bảo giữ, nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt và đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí đề ra theo kế hoạch năm 2016.

2.6. Tập trung chỉ đạo thi công lại các công trình sau nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai các công trình trong kế hoạch năm 2016. Chỉ đạo các xã, thị trấn đồng loạt ra quân làm giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ, nạo vét kênh mương nội đồng ngay từ đầu năm.

2.7. Chỉ đạo, đôn đốc công tác thu ngân sách, trong đó chú ý đẩy mạnh nguồn thu ngoài quốc doanh, thu từ quỹ đất và đẩy mạnh thu nợ nghĩa vụ tài chính qua cấp quyền, chuyển quyền và chuyển mục đích sử dụng đất.

2.8. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tăng cường kiểm tra thường xuyên các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Tổ chức triển khai tốt chăm sóc trẻ em năm 2016; tiếp tục rà soát các đối tượng xã hội theo Nghị định 28/NĐ-CP và Nghị định 136/2013/NĐCP của Chính phủ. 

- Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm vận động số học sinh bỏ học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đến lại trường.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác Dân số - KHHGĐ.

2.9. Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ; ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội. Triển khai tốt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2016; tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân và Lễ ra quân huấn luyện năm 2016.

2.10. Triển khai tốt các khâu công việc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Chỉ thị 27, 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị./.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1949197
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech