Báo cáo tình hình khô hạn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2016

Báo cáo

Báo cáo tình hình khô hạn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2016

Theo dự báo, do hiện tượng El Nino kéo dài nên tình hình khô hạn mùa khô năm 2016 sẽ diễn ra gay gắt, nghiêm trọng hơn năm 2015 dẫn tới một số sông, suối và công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đều bị cạn kiệt; mực nước ngầm hạ thấp, khả năng sẽ có một số công trình cấp nước phải tạm ngưng hoạt động trong thời gian sắp đến, ảnh hưởng đến nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, một số vùng có địa hình cao và xa nhà máy nước xảy ra tình trạng thiếu nước rất nghiêm trọng như thôn Phú Điền, Phú Sơn, Lâm Thuận của xã Hàm Phú thuộc công trình cấp nước Hàm Thuận Bắc và 02 xã Hồng Liêm, Hồng Sơn thuộc công trình cấp nước Hồng Liêm- Hồng Sơn. Với tình hình khô hạn gay gắt nêu trên, dự báo tình hình hoạt động của một số công trình cấp nước trên địa bàn huyện có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước cấp nghiêm trọng trong mùa khô 2016; UBND huyện báo cáo tình hình khô hạn, thiếu nước sinh hoạt mùa khô 2016 và đề xuất phương án khắc phục như sau:

1 . Tình hình thiếu nước sinh hoạt:

1.1. Công trình cấp nước khu vực trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc:

Công trình cấp nước khu vực trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc có công suất thiết kế hơn 4.000m3/ngày được đầu tư nâng cấp đưa vào sử dụng từ năm 2006 với địa bàn phục vụ chủ yếu theo dự án được phê duyệt là thị trấn Ma Lâm, các xã Thuận Minh, Hàm Trí, Hàm Phú và bổ sung thêm nguồn nước cho xã Hàm Đức. Từ năm 2009, do tình hình thiếu nước nghiêm trọng, Trung tâm đã mở mạng tuyến ống để cung cấp nước, khắc phục khó khăn tạm thời cho cho các xã Hàm Chính, Hàm Liêm và Hàm Thắng. Tuy nhiên, trong các năm qua, nhu cầu mở rộng nhiều tuyến ống vào các khu dân cư để sử dụng nguồn nước sạch của nhân dân các xã, thị trấn tăng cao nên Nhà máy nước Hàm Thuận Bắc đã thường xuyên vận hành quá tải, vượt công suất thiết kế nhưng cũng không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Do vậy, các khu dân cư thuộc địa hình cao và xa nhà máy của xã Hàm Phú và Thuận Minh thường xuyên bị thiếu nước do áp lực nước rất yếu và bị gián đoạn trong thời gian cao điểm trong ngày, gây khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Mùa khô năm 2014, 2015 cũng đã xảy ra tình trạng thiếu nước ở các xã Hàm Liêm, Hàm Thắng và đặc biệt là khu vực xã Hàm Phú, Thuận Minh, tình hình này sẽ tiếp tục xảy ra gay gắt trong mùa khô 2016 và các năm tiếp theo nếu không được đầu tư kịp thời.

1.2. Công trình cấp nước Hồng Liêm – Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc:

Công trình cấp nước phục vụ cho 2 xã Hồng Liêm và Hồng Sơn có tổng công suất thiết kế 400 m3/ngày, khai thác từ các giếng khoan, giếng đào, hiện có trên 1.120 khách hàng lắp đặt thủy kế sử dụng nước. Do tình trạng nguồn nước dưới đất ngày càng suy giảm, cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trong mùa khô hàng năm trên 800m3/ngày, gấp đôi so với công suất của công trình cấp nước nên tình trạng thiếu nước xảy ra thường xuyên trong các năm qua. Năm 2015, Trung tâm đã sử dụng nguồn vốn chống hạn lắp đặt tuyến ống nước thô từ kênh nhánh 812 - Châu để bổ sung nguồn nước thô cho Nhà máy nước Hồng Liêm. Tuy nhiên, hiện nay kênh nhánh 812 - Châu Tá, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bình Thuận đã ngưng cấp nước thô thường xuyên như trước, chỉ cấp nước theo phiên trong khi công trình cấp nước chưa được đầu tư hồ chứa nước thô nên một số khu vực thuộc Ngã Ba Gộp, xã Hồng Sơn và thôn 3, thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm từ đầu năm 2016 liên tục bị thiếu nước nghiêm trọng.

2. Phương án cấp nước khắc phục tình trạng hạn hán mùa khô năm 2016 và các năm tiếp theo:

2.1. Phương án cấp nước cho khu vực trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc:

Để giải quyết tình trạng thiếu nước thường xuyên của khu vực xã Hàm Phú, Thuận Minh và các xã khác trong điều kiện Nhà máy nước Hàm Thuận Bắc đã vận hành vượt công suất, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã làm việc với Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận thống nhất đề xuất phương án như sau: Cần lắp đặt bổ sung cụm xử lý, nâng công suất thêm 1.000m3/ngày với kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng và lắp đặt 3,3km tuyến ống D110mm tại khu vực thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh và 2,5km tuyến ống D110 mm khu vực thôn Lâm Thuận, xã Hàm Phú để đấu nối vào tuyến ống D114 hiện có của xã Hàm Phú với kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng.

2.2. Phương án cấp nước cho khu vực Hồng Liêm – Hồng Sơn:

Do nguồn nước thô tại kênh nhánh 812 - Châu Tá thường cấp nước gián đoạn nên để đảm bảo lượng nước thô phục vụ cho Nhà máy nước Hồng Liêm trong mùa khô năm 2016 và các năm tiếp theo, do đó cần xây dựng hồ chứa nước dự trữ có dung tích khoảng 20.000m3, trạm bơm cấp 1 và hệ thống điện với kinh phí khái toán 6,5 tỷ đồng.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàng

 
             
Trên đây là tình hình khô hạn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2016 và đề xuất giải pháp khắc phục trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1949193
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech