TB Ý kiến kết luận của đ/c Trần Ngọc Hiền tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ chợ Phú Long

Báo cáo

TB Ý kiến kết luận của đ/c Trần Ngọc Hiền tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ chợ Phú Long

Sáng ngày 19/7/2016, tại phòng họp Ban Quản lý dự án huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Ngọc Hiền đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thi công và bàn kế hoạch đưa chợ mới Phú Long vào hoạt động. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế & Hạ tầng, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý công trình công cộng huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Phú Long.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện báo cáo về tiến độ thi công xây dựng giai đoạn 1, giai đoạn 2 và các hạng mục phát sinh thuộc công trình Chợ Phú Long; Ban Quản lý công trình công cộng huyện thông qua dự thảo phương án di dời và kế hoạch sắp xếp tiểu thương kinh doanh tại chợ mới Phú Long, cũng như ý kiến của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Ngọc Hiền có ý kiến kết luận như sau:

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành xây dựng các hạng mục của công trình chợ Phú Long, đến nay các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành. Đồng thời, Ban Quản lý công trình công cộng huyện cũng đã tham mưu UBND huyện dự thảo phương án di dời chợ Phú Long. Tuy nhiên, để phần đầu đưa chợ mới Phú Long đi vào hoạt động đúng dịp Lễ 2/9 theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số công việc:

1. Ban Quản lý công trình công cộng huyện:

- Tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị để bổ sung hoàn chỉnh phương án di dời, trong đó, nêu rõ cụ thể về hiện trạng các điểm kinh doanh của chợ mới Phú Long, việc bố trí, sắp xếp, lộ trình và giải pháp thực hiện di dời các hộ tiểu thương. Trong đó lưu ý, về phương án bố trí, sắp xếp điểm kinh doanh, buôn bán tại các nhà lồng chính, nhà lồng khô, nhà lồng ướt… của chợ mới Phú Long phải đảm bảo cho các hộ tiểu thương được thuận lợi trong việc buôn bán, kinh doanh, cụ thể: Đối với 64 lô (6m2/lô) của nhà lồng chính phải để 34 lô bố trí cho 34 tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại chợ cũ Phú Long, 30 lô còn lại tổ chức bốc thăm. Đối với 44 tiểu thương bán trái cây và bán hoa Đà Lạt, chuyển 18/44 tiểu thương này vào nhà lồng khô, còn 26 tiểu thương chuyển đến điểm kinh doanh tại bải tập kết rau xanh. Đối với 04 tiểu thương dôi ra của nhà lồng ướt (74 tiểu thương/70 lô), bố trí điểm buôn bán cho 04 hộ tại nhà lồng khô và liền kề với các tiểu thương buôn bán rau hành tại nhà lồng ướt để tạo sự liền kề của các tiểu thương trong việc buôn bán, kinh doanh.

- Sau khi hoàn chỉnh phương án sơ bộ, Ban Quản lý công trình công cộng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành tổ chức họp lấy ý kiến  của tiểu thương đối với phương án bố trí nêu trên để các tiểu thương được biết và có ý kiến. Công việc nay yêu cầu hoàn thành trước ngày 03/8/2016. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý công trình công cộng huyện hoàn chỉnh phương án bố trí sắp xếp, di dời các hộ tiểu thương chợ Phú Long gửi phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định trình UBND huyện xem xét, phê duyệt làm cơ sở cho việc tổ chức bốc thăm.

- Ban Quản lý công trình công cộng huyện tiến hành làm việc với đơn vị tư vấn có năng lực lập các hồ sơ, thủ tục để tổ chức thực hiện việc đấu giá cho thuê 76 ki ốt tại chợ Phú Long theo quy định. Đồng thời, liên hệ với các cơ quan truyền thông để thông báo rộng rãi cho các hộ tiểu thương có nhu cầu đăng ký đấu giá các ki ốt nói trên theo quy định.

- Tiến hành làm việc với Ban Quản lý dự án huyện và đơn vị thi công công trình để xác định cụ thể thời gian hoàn thành công trình chợ Phú Long (kể cả các hạng mục phát sinh); đồng thời, định vị (ghi số thứ tự) cụ thể từng ki ốt, sạp hàng, điểm kinh doanh trong các nhà lồng nhằm tạo điều kiện trong việc đấu giá ki ốt và tổ chức bốc thăm.

2. Giao trách nhiệm cho phòng Kinh tế & Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý công trình công cộng, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và UBND thị trấn Phú Long tổ chức mời làm việc với 34 tiểu thương buôn bán tại chợ cũ Phú Long (phòng Kinh tế & Hạ tầng tham mưu UBND huyện giấy mời, Ban Quản lý công trình công cộng huyện rà soát danh sách để mời 34 tiểu thương) để công bố phương án bố trí, giá cho thuê đã được UBND tỉnh phê duyệt, chủ trương bồi thường ki ốt chợ cũ Phú Long, thông tin về thời gian hoàn thành đưa chợ mới Phú Long vào hoạt động,… Các công việc này yêu cầu hoàn thành và có báo UBND huyện trước ngày 03/8/2016.

3. Ban Quản lý dự án huyện có trách nhiệm thực hiện một số công việc cụ thể:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý công trình công cộng huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác định nhu cầu, quy mô đầu tư xây dựng mái che để bố trí cho 26 hộ tiểu thương buôn bán rau xanh. Quá trình thực hiện yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tuân thủ theo đúng quy định về quản lý dự án và đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước hiện hành. Đồng thời, đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn chỉnh một số hạng mục còn dở dang, kể cả những hạng mục phát sinh. Các công việc này chậm nhất đến ngày 25/8/2016 phải hoàn thành. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất để UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Ngọc Hiền tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thi công công trình và bàn kế hoạch đưa chợ mới Phú Long vào hoạt động; thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.


        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1949189
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech