Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm 2017 tại xã Hàm Liêm

Báo cáo

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm 2017 tại xã Hàm Liêm

Sáng ngày 08/8/2017, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng- Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc làm việc với xã Hàm Liêm nghe báo cáo tình hình tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồng Thanh Nam – Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thị Minh Hoàng – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Lê Thanh Sơn- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính & Kế hoạch, Lao động - Thương binh & Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa & Thông tin, Giáo dục & Đào tạo, Công an, BCH Quân sự, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Thống kê, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện và Văn phòng HĐND & UBND huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các thành viên BCĐ, BQL xây dựng nông thôn mới xã, Bí thư Chi bộ trực thuộc, Trưởng Ban điều hành các thôn, Hiệu trưởng các trường học trực thuộc xã Hàm Liêm.

Sau khi nghe Lãnh đạo xã Hàm Liêm báo cáo về nội dung trên và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận, như sau:

I/ Về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017:

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của UBND xã, kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt được một số kết quả nhất định; công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ, nhân dân đã thấy được quyền lợi và nhiệm vụ của mình; bộ máy được củng cố, kiện toàn, bộ mặt nông thôn mới được đầu tư cơ bản.

Tuy nhiên, so với yêu cầu tiến độ thực hiện còn rất chậm; việc xây dựng nông thôn mới được triển khai từ năm 2011 đến nay nhưng kết quả đạt còn thấp; một số cán bộ chưa nghiên cứu, nắm chắc bộ tiêu chí mới (giai đoạn 2016-2020); công tác tuyên truyền, vận động chưa thật sự đi vào chiều sâu, cán bộ, nhân dân chưa hiểu nhiều, chưa nắm chắc được nội dung xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” chỉ dừng lại trong nội bộ cán bộ xã, thôn, chưa đi vào cuộc sống của nhân dân; chưa khai thác, huy động được các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, con em địa phương đi làm ăn, thành đạt ở nơi khác để cùng chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới; một số ngành chuyên môn của huyện được UBND huyện phân công phụ trách các tiêu chí chưa thật sự chủ động giúp xã tháo gỡ khó khăn triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới…

II. Nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong những tháng còn lại năm 2017:

1. Yêu cầu chung: Đảng ủy xã phải tập trung lãnh, chỉ đạo; UBND xã tổ chức điều hành quyết liệt; Mặt trận và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ nhằm phát động phong trào thi đua nước rút từ ngày 15/8/2017 đến 30/9/2017 để phấn đấu đến cuối năm 2017 xã Hàm Liêm đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:

* Đối với những tiêu chí đã đạt: Tiếp tục phấn đấu giữ chuẩn và nâng chuẩn;

* Đối với những tiêu chí xấp xỉ đạt như: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), 8 (Thông tin và truyền thông), tiêu chí 10 (Thu nhập), tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm) cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành trong tháng 8/2017; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn của huyện phụ trách tiêu chí để được hướng dẫn lập hồ sơ công nhận đạt chuẩn từng tiêu chí theo quy định.

- UBND xã tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ cắm mốc quy hoạch và thi công sửa chữa nhà văn hóa thôn 2, thôn 3.

- Chi cục thống kê huyện có trách nhiệm hướng dẫn, giúp Ban Chỉ đạo xã khảo sát, thống kê và tính toán kết quả thu nhập năm 2017.

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng chủ trì, phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn, tập huấn, cấp giấy xác nhận, lập hồ sơ công nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, các hộ kinh doanh, buôn bán thực phẩm trên địa bàn xã.

* Đối với các tiêu chí chưa đạt:

- Tiêu chí 3 (Thủy lợi): Giao trách nhiệm cho phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế- Hạ tầng, phòng Nông nghiệp & PTNT, BQL dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện và UBND xã Hàm Liêm rà soát hồ sơ kiên cố hóa 1,7km nội đồng, tham mưu UBND huyện phê duyệt theo đúng quy định; triển khai thi công, giám sát công trình đúng chất lượng; chậm nhất 10/9/2017 triển khai thi công.

- Tiêu chí 5 (Trường học): Giao BQL dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình. Trong đó: Công trình Trường Mẫu giáo Hàm Liêm và Trường Tiểu học 1 phải hoàn thành trong tháng 8/2017; Công trình Trường Tiểu học 2 hoàn thành trong tháng 10/2017.

- Tiêu chí 7(Chợ nông thôn): UBND xã đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công nhà lồng chợ; đồng thời, giải tỏa các tiểu thương kinh doanh dọc 2 bên đường vào chợ và trước chợ.

Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND xã xây dựng giá cho thuê của chợ mới và phương án di dời chợ để tổ chức di dời chợ vào Quý IV/2017.

- Tiêu chí 15 (Y tế): UBND xã tổ chức khảo sát, rà soát các đối tượng lao động làm việc ngoài tỉnh, sinh viên đi học ngoài tỉnh, lực lượng vũ trang… và vận động nhân dân tham gia mua BHYT, phấn đấu đến cuối tháng 9/2017 đạt từ 85% trở lên.

+ Tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật): Đảng bộ xã Phải quyết tâm, dồn sức, làm việc trên tinh thần chủ động, triển khai quyết liệt để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 mà Nghị quyết Đảng bộ và HĐND xã đã đề ra, phấn đấu Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh năm 2017.

3. Một số giải pháp chủ yếu:

* Yêu cầu Đảng ủy, UBND, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã:

- Tổ chức phát động đợt thi đua nước rút “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” từ ngày 15/8/2017 đến ngày 30/9/2017 đến từng ngành, tổ chức đoàn thể cơ sở và thôn, xóm dân cư bằng các công trình, phần việc cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2017 để rà soát lại các chỉ tiêu: Thu ngân sách, cấp quyền sử dụng đất, văn hóa- xã hội, kết nạp đảng viên mới…. và đề ra biện pháp cụ thể để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; thời gian hoàn thành trước ngày 20/8/2017.

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển thôn, hàng tuần tổ chức họp giao ban để nắm bắt tình hình, kịp thời theo dõi, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn.

- Đầu tháng 9/2017, UBND xã thành lập Đoàn đánh giá để đánh giá cụ thể mức độ đạt được từng tiêu chí và xây dựng báo cáo cho UBND xã gửi Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã lấy ý kiến theo quy định. Quy trình, hồ sơ, biểu mẫu, biên bản đánh giá thực hiện theo Quyết định số 2450/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

* Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện được phân công phụ trách từng tiêu chí: Chủ động trực tiếp hướng dẫn và giúp xã đánh giá, làm hồ sơ công nhận từng tiêu chí theo quy định của các sở, ngành chuyên môn; từ nay đến cuối năm 2017, nếu xã có tiêu chí nào không đạt, thì ngành chuyên môn của huyện phụ trách tiêu chí cũng không hoàn thành nhiệm vụ của năm 2017.

* Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện: Hướng dẫn quy trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 2450/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, đôn đốc, giúp đỡ hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 theo đúng thời gian quy định.

* Đề nghị các ban của Đảng, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể của huyện: Giúp xã Hàm Liêm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới và xây dựng Đảng bộ xã đạt chuẩn trong sạch vững mạnh năm 2017.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2192736
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech