Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

Báo cáo

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

Sáng ngày 01/9/2017, tại Hội trường huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017. Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, đại diện Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, các Ban HĐND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn, Văn phòng HĐND& UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng Văn hóa & Thông tin, phòng Tư pháp, Hội Khuyến học, Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm xã hội, Bảo Việt Hàm Thuận Bắc, tập thể lãnh đạo và các chuyên viên phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Hiệu phó của 23 trường mầm non, 42 trường tiểu học và 18 trường trung học cơ sở công lập; các giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và các giáo viên được UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo huyện trình bày báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm học 2017-2018; ý kiến tham luận của các cấp học, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017:

Năm học 2016-2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; của cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; nhất là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, của các cô giáo, thầy giáo và các em học sinh, ngành giáo dục huyện nhà đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017. Kết quả trên thể hiện ở 5 điểm sau đây:

1. Hệ thống mạng lưới trường, lớp tiếp tục được kiện toàn và phát triển đều khắp.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm đầu tư, góp phần hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia và xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Chất lượng giáo dục toàn diện cơ bản giữ vững ổn định. Tiếp tục giữ vững thành quả công tác phổ cập giáo dục- xóa mù chữ, đặc biệt là công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

4. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của huyện không ngừng phát triển; từng bước hoàn thiện về cơ cấu, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao.

5. Công tác xã hội hóa giáo dục thu được nhiều kết quả, là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà trong năm học 2016-2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nói trên, năm học 2016-2017 ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Đáng chú ý là:

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động giáo dục tuy có nhiều cố gắng nhưng hiệu quả chưa cao, một số hoạt động chưa sâu, chưa sát; một số Hiệu trưởng trường học chưa kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, thị trấn giải quyết những vấn đề bức xúc của đơn vị mình. Nội bộ của một số trường học tiếp tục nổi lên tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng, mất đoàn kết, gửi đơn thư nặc danh, vượt cấp. Có trường hợp vi phạm pháp luật về chính sách dân số, về quản lý và sử dụng tài chính- ngân sách, về thu các khoản ngoài học phí trái quy định.

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp còn hạn chế, bất cập. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, ngân sách cấp huyện và xã, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn nên chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường, lớp học. Mặt khác, công tác xã hội hóa giáo dục có nơi chưa được chú trọng thực hiện. Có trường hợp Hiệu trưởng trường học bằng lòng với thực trạng cơ sở vật chất hiện có, có gì dạy nấy, phó mặc cho cấp ủy, chính quyền địa phương lo lắng.

3. Chất lượng giáo dục toàn diện trên bình diện chung cả huyện có biểu hiện chựng lại, có nơi kể cả của một số trường ở vùng đồng bằng trước đây có chất lượng dạy học rất tốt và một số trường ở vùng cao giảm sút về chất lượng học tập của học sinh và phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường.

- Còn bất hợp lý trong việc dạy và học ngoại ngữ ở cấp học tiểu học. Trong cùng một địa bàn xã, nhưng có trường không tổ chức dạy tiếng Anh nên học sinh chưa làm quen với việc đọc và viết tiếng Anh khi bước vào lớp 6, buộc các trường THCS phải tổ chức dạy lại chương trình lớp 3 của bậc tiểu học. Trong khi đó theo Kế hoạch số 5881 ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh thì năm học 2016-2017 phải có 100% học sinh cấp tiểu học phải được học tiếng Anh theo chương trình 10 năm; với trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nhưng UBND xã, thị trấn và phòng Giáo dục & Đào tạo huyện không báo cáo, tham mưu UBND huyện triển khai, chưa kể đánh giá về chất lượng dạy và học tiếng Anh ở các trường thuộc bậc học tiểu học và THCS đã triển khai dạy ngoại ngữ còn có mặt hạn chế.

- Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh ở một số trường học chưa được quan tâm đúng mức; số lượng học sinh THCS bỏ học tuy có giảm nhưng nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn cao; công tác phổ cập giáo dục còn khó khăn. Công tác triển khai thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.

II. Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2017-2018:

1. Nhiệm vụ chung:

Toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà phải tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, đảm bảo an toàn thực phẩm; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân cho học sinh.

2. Về các nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, ngay sau Hội nghị các trường phải tổ chức tốt khai giảng và các hoạt động đầu năm học mới 2017-2018 theo đúng tinh thần chỉ đạo hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo, UBND huyện và phòng Giáo dục & Đào tạo. Trong đó, cần chú ý một số công việc sau:

1. Hoàn thành công tác bàn giao (đối với các trường có thay đổi về nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Khắc phục tình trạng chậm trễ, kéo dài việc bàn giao như đã xảy ra ở một số trường học trong năm học 2016-2017. Trường nào việc bàn giao gặp vướng mắc, chưa bàn giao được thì phải kịp thời báo cáo về phòng Nội vụ huyện để tham mưu đề xuất UBND huyện tháo gỡ. Đồng thời, từng trường phải tổ chức việc rà soát lại đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp và phân công cụ thể cho từng giáo viên phụ trách môn học, lớp học.

2. Việc tổ chức hội nghị, đại hội của các tổ chức trường học phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/9/2017 để sớm triển khai thực hiện kế hoạch năm học.

3. Triển khai công tác thu học phí, thực hiện chính sách miễn giám học phí, hỗ trợ chi phí học tập, thu một số khoản để phục vụ học sinh và vận động mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh đúng theo quy định. Cụ thể là:

- Về thu học phí, thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh: Thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 26 ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh và Công văn số 1517 ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh; trong đó chú ý nên thu từng học kỳ để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh học sinh.

- Về mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh: Thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 1005 ngày 03/8/2017 của liên ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công văn số 2502 ngày 29/8/2017 của UBND huyện.

- Về thu một số khoản thu phục vụ học sinh: Trong khi chưa có văn bản điều chỉnh, bổ sung của cơ quan có thẩm quyền thì việc thu các khoản phục vụ học sinh bán trú và các khoản thu khác phục vụ học sinh thì phải thực hiện đúng quy định tại văn bản số 478 ngày 23/3/2016 của UBND huyện và văn bản liên Sở số 5742 ngày 14/10/2013 của liên Sở: Tài chính và Giáo dục & Đào tạo. Quá trình đó cần chú ý là nội dung và mức thu, chi của từng trường phải gửi cho phòng Giáo dục & Đào tạo và phòng Tài chính-Kế hoạch phê duyệt trong vòng 15 ngày làm việc, trước khi thực hiện thu.

- Đối với thu bảo hiểm toàn diện đối với học sinh của Bảo Việt Bình Thuận: Từng trường phải quán triệt, tuyên truyền sâu kỹ trong phụ huynh học sinh nội dung Công văn số 1016 ngày 25/7/2017 của Bảo Việt Bình Thuận (Công văn này thay Công văn số 1016 ngày 27/6/2017 theo yêu cầu của UBND huyện), trong đó chú ý nói rõ phí đóng bảo hiểm từng điều kiện để phụ huynh học sinh hiểu rõ và tự giác mua bảo hiểm cho con em mình.

Trước khi tổ chức thu các khoản nêu trên từng trường phải phổ biến, tuyên truyền các văn bản trên cho phụ huynh học sinh để biết và giám sát. Ngoài ra, các trường không được thu tiền cơ sở vật chất đối với học sinh, phụ huynh học sinh trái quy định; không tùy tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh, phụ huynh học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện. Các trường tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân cố ý vi phạm.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng giáo dục ở các xã Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ, Đa Mi và các trường mà chất lượng học tập của học sinh có biểu hiện chựng lại, lưu ý các trường THCS. Trong đó, cần lưu ý một số việc sau đây:

1. Tất cả các trường tiểu học bắt buộc phải dạy tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3. Đến nay, UBND huyện đã hợp đồng và phân bổ đầy đủ giáo viên tiếng Anh cho 42/42 trường tiểu học; do đó trường nào không tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh trong năm học này thì trách nhiệm trước hết là Hiệu trưởng nhà trường và sau đó là Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Đối với các trường đã dạy tiếng Anh, tin học ở các cấp học thì phải đảm bảo tiết dạy theo đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo (cụ thể định mức tiết dạy của giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học là 23 tiết/tuần. Riêng giáo viên tiếng Anh năm đầu tiên bố trí giảng dạy chương trình tiếng Anh thí điểm được bố trí dạy không quá 18 tiết/tuần , 5 tiết còn lại dành để học tập nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và làm quen với Chương trình mới).

2. Các trường tiểu học phải mở rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và từng bước tổ chức bán trú cho một số khối lớp. Trường nào đã thực hiện thì cần chú trọng nâng chất lượng, lưu ý các trường: Đa Mi 2, La Dạ 2, Hàm Phú 1, Hồng Sơn 3, Hồng Liêm 1 phải tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

- Đối với trường mẫu giáo phải mở rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học bán trú, đi đôi với bảo đảm việc ăn, ở, học tập, vui chơi cho các cháu, lưu ý phải bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cháu (các trường phải thực hiện nghiêm ngặt việc khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cấp dưỡng và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định).

Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo phải tăng cường bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tình thương yêu đối với trẻ của đội ngũ cô giáo trong nhà trường. Đồng thời, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe và tinh thần của trẻ. Trường nào để xảy ra các trường hợp trên thì cá nhân cô giáo và Hiệu trưởng phải bị kiểm điểm và chịu hình thức kỷ luật theo quy định (kể cả các trường ngoài công lập).

3. Năm học 2017-2018, các trường tiểu học và THCS phải đưa môn bơi vào giảng dạy chính thức ở các trường theo tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo.

- Trường nào vận động được cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng bể bơi trong trường học thì có Tờ trình gửi UBND huyện để UBND huyện xem xét chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, cho chủ trương. Phấn đấu ở mỗi xã có 01 bể bơi để học sinh học bơi. Đối với các trường khó khăn về hồ bơi (chưa có hồ bơi) thì chủ động liên hệ và hợp đồng cụ thể về thời gian thích hợp ở các trường lân cận hoặc các tổ chức, cá nhân có hồ bơi để tổ chức cho học sinh học bơi. Để thực hiện việc này, giao phòng Giáo dục & Đào tạo có văn bản hướng dẫn việc dạy bơi, cứu đuối cho học sinh vào chương trình giảng dạy chính thức ở từng cấp học theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành ở các trường học.

Trước hết, Hiệu trưởng các trường học phải quán triệt trong đội ngũ viên chức, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về tầm quan trọng và tính bức thiết của công tác ứng dụng công nghệ thông tin để qua đó từng người xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục & Đào tạo của Chương trình hành động số 122 ngày 16/01/2014 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 29 Ban Chấp hành trung ương đã đề ra. Trên cơ sở đó, từng trường triển khai thực hiện bền vững phần mềm VnEdu, nhất là trong triển khai sổ điểm điện tử, Sổ học bạ điện tử, Sổ liên lạc điện tử nhằm giảm áp lực thời gian cho giáo viên và tạo mối gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên –phụ huynh-nhà trường.

Thứ tư, giữ vững chuẩn và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục; tăng cường các giải pháp để tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, giảm tình trạng học sinh bỏ học, xây dựng trường chuẩn quốc gia và thương hiệu trường học chất lượng cao. Trong đó cần chú ý các việc sau đây:

1. Về ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học: Ngay từ đầu năm học, từng trường, nhất là bậc THCS phải tiến hành phân loại học lực của học sinh, lựa chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm tốt để tiến hành phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh yếu kém. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng quy chế, không để học sinh “ngồi nhầm lớp”, nhằm giảm bớt khó khăn trong quá trình học tập của các em, dẫn tới học sinh chán nản, bỏ học.

2. Về xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng thương hiệu chất lượng dạy và học ở các trường học.

Trong năm 2017 các trường: Mẫu giáo Hàm Đức 1, tiểu học Hàm Thắng 2 phải được công nhận đạt trường chuẩn quốc gia và năm 2018 các trường: Mẫu giáo Hàm Phú và tiểu học Hàm Thắng 3 phải được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Do đó, Hiệu trưởng từng trường phải chủ động rà soát từng tiêu chí và có báo cáo cho phòng Giáo dục & Đào tạo; trường nào không thể đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia thì Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo phải kịp thời có báo cáo để UBND huyện chuẩn bị phương án đầu tư cho trường khác để đảm bảo kế hoạch. Trong đó, các trường sau đây có thể thay thế đạt chuẩn trong năm 2017 và 2018: Mầm non Hướng Dương, mẫu giáo Hàm Liêm, mẫu giáo Phú Long, tiểu học Hàm Liêm 2, tiểu học Hàm Đức 1, tiểu học Hàm Đức 2, tiểu học Hòa Thành. Đối với 23 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm 2016 trở về trước phải được củng cố, giữ vững và nâng cao các tiêu chí, kiên quyết không để rớt chuẩn. Riêng đối với trường tiểu học Đông Giang, giao phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp cùng UBND xã Đông Giang và Hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm tra từng tiêu chí cụ thể để báo cáo UBND huyện xem xét cho chủ trương đăng ký trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng chậm nhất vào năm 2019 được công nhận trường DTTS đầu tiên của tỉnh đạt trường chuẩn quốc gia. Đối với các trường còn lại phải có quyết tâm xây dựng thương hiệu về chất lượng dạy và học, như các trường: Mầm non Hoa Hồng, tiểu học Hàm Thắng 1 đã và đang thực hiện; phấn đấu năm học 2017-2018 xây dựng thương hiệu cho trường mầm non Hướng Dương, trường tiểu học Lâm Hòa và tiểu học Hòa Thành để nhân rộng các trường trong những năm đến. Để thực hiện công việc này, UBND huyện giao nhiệm vụ cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng Đề án với các tiêu chí, lộ trình và cơ chế thực hiện cụ thể, chậm nhất đến cuối tháng 11/2017 trình Đề án cho UBND huyện xem xét ban hành.

Thứ năm, thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đánh giá, phân loại cán bộ quản lý giáo dục.

1. Về thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở:

Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện và phòng Nội vụ tổ chức tập huấn lại các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó tập trung hướng dẫn cụ thể về kê khai tài sản thu nhập và Nghị định 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong trường học.

Sau tập huấn ở huyện, Hiệu trưởng các trường học khẩn trương chỉ đạo triển khai xây dựng các quy chế, quy định theo chỉ đạo của UBND huyện, trong đó lưu ý phải xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế quản lý tài chính, tài sản công… Đồng thời, phải thực hiện định kỳ công khai thu-chi tài chính để giữ vững đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

2. Về đánh giá, phân loại viên chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục:

- Bắt đầu từ cuối năm học 2017-2018, UBND huyện sẽ thực hiện việc đánh giá, phân loại viên chức là Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở. Để thực hiện việc này, UBND huyện giao trách nhiệm cho phòng Nội vụ căn cứ Nghị định 56 ngày 09/6/2015 và Nghị định 88 ngày 27/7/2017 của Chính phủ để tham mưu xây dựng Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức trình UBND huyện xem xét, ban hành chậm nhất trong tháng 10/2017, để hạn chế tình trạng đánh giá, phân loại không đúng thực chất.

- Giao phòng Nội vụ chủ động làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy để tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy sửa đổi, bổ sung Quyết định 450 theo hướng ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học trực thuộc UBND huyện. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND huyện xây dựng Quy chế để thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2017 hoàn thành.

Thứ sáu:  Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đi đôi với đổi mới phương thức vận động: Các cấp, các ngành và từng trường học tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động nguồn lực để đảm bảo cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy và học và trợ giúp cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn .

Công tác xã hội hóa giáo dục bắt đầu từ năm học 2017-2018 trở đi các trường và UBND xã, thị trấn nên hướng vào vận động mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, mua máy vi tính để phục vụ việc dạy và học tin học và xây dựng bếp ăn tập thể để phục vụ bán trú cho các trường mẫu giáo, tiểu học.

 Trước mắt, sau Lễ khai giảng từng trường phải vận động các tổ chức, cá nhân mua thẻ BHYT cho học sinh là hộ cận nghèo, hộ khó khăn không có điều kiện mua thẻ BHYT, nếu vận động khó khăn thì báo cáo UBND xã, thị trấn hỗ trợ.

Thứ bảy, tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục ở các cấp học:

Năm học 2017-2018 phòng Giáo dục & Đào tạo phải mở rộng diện kiểm tra, thanh tra toàn diện các trường học để phát hiện kịp thời những trường học không thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trong công tác chuyên môn cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện đã chỉ đạo. Đồng thời, phải đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục theo hướng thành phần các đoàn kiểm tra, thanh tra phải gọn nhẹ; thời gian kiểm tra, thanh tra phải được rút ngắn, không gây phiền hà, tốn nhiều thời gian làm việc của đơn vị trường học được kiểm tra, thanh tra. Sau kiểm tra, thanh tra phải có thông báo kết quả cho đơn vị được kiểm tra, thanh tra biết và gửi cho UBND huyện để theo dõi.

III. Về các kiến nghị của các trường:

1. Về cho chủ trương xin thu tiền cơ sở vật chất: Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở không được thu tiền cơ sở vật chất của phụ huynh học sinh mà có thể vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện.

2. Về tăng mức thu các khoản phục vụ học sinh bán trú: UBND huyện xin tiếp thu và đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức khảo sát và trên cơ sở biến động giá cả và tiền lương tối thiểu có văn bản để đề nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp (văn bản gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính-Kế hoạch và UBND huyện).

3. Về hợp đồng nhân viên cấp dưỡng: UBND huyện xin ghi nhận, tuy nhiên phải chờ hướng dẫn của Sở Nội vụ về thực hiện Thông tư 16 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, sau đó UBND huyện sẽ có chỉ đạo.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2391582
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech