Đảng bộ và Nhân dân Hàm Thuận Bắc trước thềm năm mới 2018

Tin địa phương

Đảng bộ và Nhân dân Hàm Thuận Bắc trước thềm năm mới 201807/02/2018 09:56:49

Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), tuy trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của huyện vẫn có nhiều chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên các mặt.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong kế hoạch đều đạt và vượt mức. Diện tích gieo trồng cây ngắn ngày tăng 10.216 ha so với năm trước. Năng suất lúa bình quân đạt 58,5 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha và bắp lai năng suất bình quân đạt 73,4 tạ/ha, tăng 17,4 tạ/ha so với năm 2016. Sản lượng lương thực tăng 59.496 tấn so với cùng kỳ năm trước và vượt 2,1% KH đề ra. Chỉ đạo chuyển đổi cây trồng trên đất lúa được trên 450 ha và xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình khuyến nông từ các nguồn vốn; bước đầu thu hút, xây dựng được một số mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và liên kết tiêu thụ nông sản. Đã phát dọn, khơi thông dòng chảy sông suối tự nhiên và các kênh tiêu thoát lũ theo phương thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” với trên 30 km và tiếp tục triển khai khai hoang và giao 32,8 ha đất cho 59 hộ đồng bào DTTS tại các xã Đông Giang và La Dạ sản xuất. Chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt kết quả, vượt 25,7% số tiêu chí tỉnh giao, nâng số tiêu chí toàn huyện lên 200/285 tiêu chí, bình quân đạt 13,3 tiêu chí/xã; riêng xã Hàm Liêm đạt 19/19 tiêu chí, về đích nông thôn mới năm 2018. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Có thêm 11 dự án điện mặt trời đăng ký đầu tư. Số doanh nghiệp, hộ cá thể đăng ký thành lập mới tăng về số lượng và vốn đăng ký so với năm trước. Chợ nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển đạt khá. Giá trị khối lượng xây dựng cơ bản vượt 46,6% KH năm. Thi công hoàn thành gần 33 km đường BTXM, vượt 31,3 % KH năm, với tổng kinh phí trên 29,6 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên 275 tỷ đồng, vượt 66,2% chỉ tiêu tỉnh giao và vượt 61,3% chỉ tiêu phấn đấu của huyện. Chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tiến bộ; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm so với năm học trước. Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, nhất là bậc mầm non, mẫu giáo; chỉ đạo mở rộng dạy ngoại ngữ, tin học và kỹ năng bơi lội ở các trường học. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo; an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế có chuyển biến tích cực, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận, 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ và Đại hội thể dục - thể thao ở cả 2 cấp. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội khác. Khởi công xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện và xây dựng, nâng cấp 04 công trình ghi công liệt sĩ cấp xã. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng 103 nhà, sửa chữa 112 nhà ở cho đối tượng chính sách; tổ chức lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 14 mẹ (lũy kế lên 780 mẹ), tiếp tục lập hồ sơ đề nghị truy tặng cho 06 mẹ và đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập cho 79 gia đình có nhiều liệt sĩ. Quan tâm thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, đã hỗ trợ xây mới 46 nhà ở và 3.181 đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo. Giải quyết việc làm vượt 28% KH và đào tạo nghề cho lao động nông thôn vượt 27,2% KH. Quản lý nhà nước từng bước đi vào hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được công khai và rút ngắn thời gian giải quyết, chỉ số cải cách hành chính cấp huyện và xã, thị trấn được nâng lên. Công tác quốc phòng được tăng cường, giao quân đảm bảo về số lượng và chất lượng, thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và chiến đấu phòng thủ cấp xã. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững, triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhân rộng mô hình “Camera an ninh phòng chống tội phạm”.

Năm 2018, là năm bản lề của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cũng là năm bản lề của việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XI của Đảng bộ huyện đã đề ra. Do đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Hàm Thuận Bắc quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018. Để  tạo được sự chuyển biến ấy, các cấp, các ngành của huyện sẽ tập trung tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ trong nữa nhiệm kỳ còn lại, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trọng tâm trong năm 2018 của huyện là tập trung đẩy mạnh sản xuất, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển nhanh và bền vững. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đón chào năm mới 2018, huyện Hàm Thuận Bắc tin tưởng chắc chắn rằng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện nhà sẽ đạt được những kết quả mới. Phấn đấu cho một bước chuyển mạnh hơn về phía trước là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. (Nguyễn Văn Bảy - PCT UBND huyện)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2192756
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech