Năm 2016, huyện Hàm Thuận Bắc có 84 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

Tin địa phương

Năm 2016, huyện Hàm Thuận Bắc có 84 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng30/12/2016 08:16:52

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc, trong năm 2016, các cấp bộ đoàn trong huyện đã bồi dưỡng, giới thiệu 507 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả có 84 đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên được phát triển từ đoàn viên từ năm 2012 đến nay ở huyện Hàm Thuận Bắc lên 356 đồng chí.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc nhận định, ngoài tác động tích cực của Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, kết quả trên còn bắt nguồn từ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua việc học tập và làm theo, tuổi trẻ huyện Hàm Thuận Bắc hăng hái tham gia nhiều phong trào hành động cách mạng sôi nổi, như các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi đua lập thân lập nghiệp… phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ở địa phương. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác còn góp phần giáo dục, nâng cao ý thức học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, giúp đoàn viên thanh niên xác định được trách nhiệm, nhận thấy được vai trò của Đảng, từ đó định hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. (Linh Nguyễn)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1949190
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech