Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc giám sát Trạm Khuyến nông huyện

Tin địa phương

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc giám sát Trạm Khuyến nông huyện28/08/2018 10:07:28

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát Trạm Khuyến nông huyện trong việc tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các mô hình sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn huyện năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thành Tuyên – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện làm ttrưởng đoàn cùng với các đồng chí là đại diện Ban thường trực Mặt trận huyện, Hội Nông dân, Phụ nữ, Huyện đoàn, Cựu chiến binh huyện làm thành viên đoàn giám sát.

Tại buổi giám sát, đại diện Trạm Khuyến nông huyện báo cáo lại kết quả đạt được năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, đặc biệt là đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nông dân, cũng như việc áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật mới phù hợp với xu thế thực tiễn mà nông dân quan tâm. Bên cạnh đó cũng còn một số mặt hạn chế đó là: chưa có giải pháp hữu hiệu để triển khai nhân rộng những mô hình; sản xuất hàng hóa theo xu hướng thị trường chưa đáp ứng được, còn nhiều bất cập; các mô hình chỉ thực hiện ở mô hình trình diễn có sự hỗ trợ của nhà nước về giống, cây, con, vật tư và chưa thu hút người dân tự giác tham gia thực hiện ra diện rộng; Công tác phối hợp tuyên truyền chưa được kịp thời và thường xuyên…

Đại diện tổ giám sát, đồng chí Nguyễn Thành Tuyên đề nghị Trạm cần phải phối hợp có kế hoạch tổ chức nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả kinh tế và những mô hình mới nhằm tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh tập trung, nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân; hướng dẫn cho người nông dân áp dụng mạnh mẽ những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt hiệu quả kinh tế; phối hợp chuyển giao khoa học kịp thời để ứng dụng vào sản xuất, nhằm tạo ra một sản phẩm có chất lượng và năng suất cao./.        

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2391636
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech