image banner
KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN
                                                         

Để kiểm tra việc triển khai kế hoạch CCHC năm 2023, kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 02/02/2023; theo đó chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính theo thời gian dự kiến: Quý I/2023 gồm các đơn vị: Đa Mi, La Dạ, Đông Giang, Đông Tiến, Hàm Liêm, Hàm Hiệp, thị trấn Phú Long; quý II gồm các đơn vị: Thuận Hòa, Hàm Trí, Hồng Liêm, Hồng Sơn, Hàm Đức và thị trấn Ma Lâm và quý III gồm các đơn vị: Thuận Minh, Hàm Phú, Hàm Chính và Hàm Thắng.

Thời gian kiểm tra của quý I bắt đầu từ đầu tháng 02/2023. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND huyện về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc; tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo 100% hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cập nhật, xử lý kết quả giải quyết hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Việc khắc phục hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; việc thực hiện các hình thức công khai thủ tục hành chính; việc rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính; tình hình tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích tại địa phương; kết quả triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Tiến độ triển khai Đề án nâng cấp Bộ phận một cửa cấp xã trong giai đoạn 2 theo hướng hiện đại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh…

                                                  Phòng Nội vụ huyện

 TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang