SƠ KẾT NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáng ngày 13/6/2022, đại diện lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch đã tham gia cuộc họp cùng với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban của huyện và các chuyên viên phụ trách có liên quan theo giấy mời số: 224/GM-UBND của UBND huyện, tại phòng họp số 02 – UBND huyện để làm việc với các nghành liên quan về công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm.

Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa các cấp ngày càng được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dân chủ và hiện đại. Cơ cấu tổ chức, bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tại cuộc họp, phòng Tài chính-Kế hoạch đã báo cáo kết quả đã triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm: Cải cách thủ thục hành chính, nhiệm vụ (4): Đầu tư trang thiết bị, theo Đề án nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả cấp xã theo hướng hiện đại giai đoạn 2 (2021-2023), kinh phí năm 2022 là 872 triệu đồng, đầu tư cho 05 xã (Hàm Phú, Hàm Trí, Hồng Sơn-UBND huyện đã phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 02 xã Thuận Hòa và Hồng Liêm đang lập hồ sơ, dự kiến trong tháng 6/2022 trình UBND huyện phê duyệt); Đầu tư nhà làm một cửa 02 xã Hàm Hiệp và Thuận Minh, tổng mức đầu tư 3,3 tỷ đồng, đang hoàn tất các thủ tục về đầu tư, dự kiến khởi công hoàn thành trong năm 2022. Cải cách tài chính công, nhiệm vụ (1) và (2): Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 07/6/2022, về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp và trường học thuộc khối giáo dục giai đoạn 2022-2026 và tiếp tục thực hiện rà soát các đơn vị có đủ điều kiện để chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

 

 

Hình ảnh tại cuộc họp cải cách hành chính sáng ngày 13/6/2022.

 

                                                     Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 778
  • Trong tuần: 9 537
  • Tháng hiện tại: 44 992
  • Tổng lượt truy cập: 1421054
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang