Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Nhựa hóa thị trấn Phú Long, huyện hàm Thuận Bắc

          Công trình Nhựa hóa thị trấn Phú Long được thực hiện theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện về việc về thực hiện thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Công trình Nhựa hóa giao thông thị trấn Phú Long giai đoạn 2, huyện Hàm Thuận Bắc (đoạn từ km 1+436.83 đến km 2 +756.23). Qua quá trình kiểm kê, tính toán giá trị bồi thường, lấy ý kiến hộ dân và trình phương án bồi thường cho Hội đồng thẩm định huyện, đến ngày 17/8/2022 UBND huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quyết định số 3306/QĐ-UBND, về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ (đợt 1), với tổng số hộ 83 hộ/1.959 triệu đồng. Ngày 21/9/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND thị trấn Phú Long và Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản cho 83 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường. Kết quả 100% hộ dân thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình.

Hình ảnh Tổ công tác công khai, lấy ý kiến hộ dân về phương án

bồi thường, hỗ trợ công trình Nhựa hóa Phú Long

         

          Hiện nay, Công trình Nhựa hóa thị trấn Phú Long giai đoạn 2 tiếp tục thực hiện đoạn từ Km 1+015.94 đến Km 1+436.83, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện về việc về thực hiện thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Công trình Nhựa hóa giao thông thị trấn Phú Long giai đoạn 2, huyện Hàm Thuận Bắc (đoạn từ Km 1+015.94 đến Km 1+436.83). Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với UBND thị trấn Phú Long và Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện kiểm kê tài sản của các hộ dân theo kết quả vận động hiến đất của UBND thị trấn Phú Long. Ngày 06/10/2022, qua quá trình lấy ý kiến về phương án bồi thường, có 11/54 hộ dân đã đồng ý nhận tiền tạm ứng về tài sản trước khi có phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng trước để thực hiện công trình. Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng thẩm định huyện tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường và sớm tổ chức chi trả tiền cho hộ dân.

 

TT. PTQĐTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang