ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

        Chiều ngày 21/6/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện họp đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.


Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện. Đ/c Ung Văn Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ huyện chủ trì cuộc họp.

Đ/c Cao Văn Bảy - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ huyện đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận tập trung vào một số nội dung như: Việc thành lập và hoạt động Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng… việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện, cơ chế phối hợp…

Kết luận cuộc họp, Đ/c Ung Văn Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ huyện đã đánh giá một số kết quả đã đạt được và một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian đến, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có chú trọng. Việc thực hiện Quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn chưa thường xuyên, sâu rộng, việc cụ thể hóa còn chậm; việc vận động, huy động nhân dân đóng góp các khoản theo quy chế dân chủ ở thôn, khu phố gặp nhiều khó khăn; các xã, thị trấn chưa tích cực chỉ đạo các thôn, khu phố rà soát, bổ sung quy ước, hương ước của thôn, khu phố; thực hiện chưa nghiêm chế độ thông tin báo cáo; một số thành viên Ban Chỉ đạo huyện chưa phát huy hết vai trò trong tham gia bám sát địa bàn được phân công phụ trách… Về phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, Đ/c Ung Văn Tám chỉ đạo: Tiếp tục tuyên truyền và quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI); Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ. Tổ chức kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ đối với một số cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”; thực hiện nghiêm túc quy trình công khai, giải quyết kịp thời những việc liên quan trực tiếp đến yêu cầu của người dân. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, Mặt trận, đoàn thể các cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: Tài chính, đất đai, khoáng sản, xây dựng…

 

Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận BắcTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang