Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 1670/KH-UBND, ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh

         Vừa qua, tại phòng họp số 2-UBND huyện, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 1670/KH-UBND, ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Đoàn Giám sát có bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng Đoàn, cùng các thành viên trong Đoàn; ở huyện có ông Nguyễn Văn Bảy, UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn  vị liên quan.

 

Kết quả qua gần một buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Trưởng Đoàn Giám sát nhìn nhận và đánh giá những kết quả đạt được mà UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã nêu trong báo cáo, cụ thể và nổi rõ là  công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua hơn 04 năm thực hiện 368 tin, 56 bài, phóng sự về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ với tổng thời lượng phát sóng là 16 giờ 56 phút;  các hoạt động hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS được đẩy mạnh, qua tuyên truyền vận động  đồng bào DTTS phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc (như ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán…) phù hợp với pháp luật hiện hành, xóa dần nạn tảo hôn, thách cưới, ma chay dài ngày gây lãng phí tiền của và thời gian và tiến đến giảm dần xóa bỏ nạn bạo lực gia đình, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và nữ cán bộ, công chức, viên chức nói riêng luôn được quan tâm đúng mức; toàn huyện có 212 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 86 cán bộ, công chức, viên chức là nữ, chiếm tỷ lệ 40,57%. Trong đó, nữ là dân tộc thiểu số 04 người, chiếm tỷ lệ 4,65% so với nữ; nữ lãnh đạo 08 người, chiếm 9,3%. Ở 17 xã, thị trấn có 16 nữ là lãnh đạo chủ chốt (Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Bí thư, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Hội đồng). Trong đó, nữ DTTS là 01 người, chiếm 6,25% so với nữ. Duy trì mô hình “Nhóm nồng cốt tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại xã Đông Giang và thôn Lâm Giang - xã Hàm Trí; các mô hình: “5 không 3 sạch”, “Hủ gạo tình thương”; tổ
xoay vòng vốn...ở các xã, thôn xen ghép vùng DTTS, qua đó nhiều gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ vật chất, tinh thần, an tâm trong cuộc sống…

          Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế đó là: Sự phối hợp giữa Mặt trận, đoàn thể và các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số có lúc, có nơi chưa đồng bộ và chưa thật sự  đi vào chiều sâu, cho nên sự hiểu biết về chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước phần đông quần chúng phụ nữ còn hạn chế; đời sống và việc làm của một bộ phận phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa ổn định và còn khó khăn. Công tác thực hiện Bình đẳng giới đồng bào dân tộc thiểu sốcòn chung chung, mang tính định hướng, khó triển khai trong thực tế, thực hiện cólúc còn hình thức, chất lượng chưa cao.

Đoàn Giám sát đề nghị trong thời gian tới UBND huyện cần Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, định hướng của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2022-2025, đảm bảo lồng ghép tuyên truyền hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trong vùng DTTS và miền núi, gắn với lồng ghép  thực hiện Đề án với các chính sách, chương trình, đề án khác ở vùng DTTS & MN, đặc biệt là Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2030, Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS & MN, Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2015-2025.

                                                                           Từ DuyTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang