image banner
Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thực hiện công tác về chuyển đổi số
 

          Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND huyện, về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2023; Để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số năm 2023, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng Kế hoạch số 22/KH-PKTHT ngày 28/3/2023 về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại cơ quan trong năm 2023, với một số mục tiêu như sau:

          a) Phát triển chính quyền số:

          - 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

          - 70% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

          - 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được thực hiện qua hệ thống thông tin báo cáo đúng thời gian quy định.

          b) Phát triển kinh tế số: Tỷ trọng kinh tế số trong ngành, lĩnh vực công thương, xây dựng đạt tối thiểu 8%; tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cơ quan quản lý sử dụng nền tảng chuyển đổi số đạt 40%.

          c) Phát triển xã hội số:

          - Tỷ lệ phổ cập dịch vụ mạng băng rộng di động 4G/5G của cơ quan đạt 100%.

          - Tỷ lệ cán bộ công chức cơ quan có danh tính số đạt 100%.

          - Tỷ lệ cán bộ công chức cơ quan có khả năng sử dụng các kỹ năng số cơ bản đạt 100%.       

 

          Theo đó, phòng đã triển khai đến tất cả lãnh đạo và công chức cơ quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung theo Kế hoạch này và kết quả thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của công chức cơ quan là một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện đánh giá công chức và công tác bình xét thi đua, khen thưởng vào cuối năm./.

                                                      Phòng Kinh tế và Hạ tầngTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang