image banner
NÂNG CAO NHẬN THỨC, PHỔ CẬP KỸ NĂNG SỐ GÓP PHẦN THÀNH CÔNG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở HUYỆN
 

Nhận thức về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước không ngừng được nâng cao ở các cấp chính quyền thông qua nhiều hoạt động truyền thông phong phú, đa dạng, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số trong thời gian đến.

 

Theo các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện để nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 các cấp, các ngành đang nỗ lực và tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhận thức về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước không ngừng được nâng cao ở các cấp chính quyền thông qua nhiều hoạt động truyền thông phong phú, đa dạng. Nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin (chuyển đổi số) trong các cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn cần quan tâm và được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số hàng năm. Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là ở xã, thị trấn là cấp chính quyền gần và sát với người dân nhất, phải được ưu tiên bồi dưỡng về chuyển đổi số theo Chương trình, kế hoạch bồi dưỡng của các cấp hàng năm.

Để thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm hành động tốt hơn trong việc triển khai chuyển đổi số thì các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử, Fanpage hoặc các trang mạng xã hội khác, nhấn mạnh trọng tâm các nội dung về chuyển đổi số ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là các nội dung chủ đề theo kế hoạch hàng năm đã được ban hành. Mặc khác, phát động các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức các kiến thức về chuyển đổi số. Thường xuyên mở các lớp tập huấn bồi dưỡng các kiến thức liên quan về chuyển đổi số, nhất là ở các xã, thị trấn và các tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, khu phố.

Bên cạnh nâng cao nhận thức, lãnh đạo các cấp từ huyện đến xã phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số để đạt được các mục tiêu đặt ra trong thời gian đến. Để thực hiện chuyển đổi số thành công đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia hưởng ứng của toàn dân. Nhưng vấn đề cốt lõi cần đặc biệt quan tâm vấn đề phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Trong đó, trước mắt tập trung vào các nội dung như tổ chức triển khai thí điểm trung tâm điều hành thông minh của ở một số phân hệ, tổ chức các hoạt động triển khai mẫu cần thiết nhất là thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng dùng chung mà tỉnh đã triển khai… Lan toả cách làm hay, hiệu quả mang lại ra cộng đồng từ chuyển đổi số, qua đó để thấy được các nội dung thực hiện chuyển đổi số góp phần giảm thiểu chi phí trong thực hiện các hoạt động liên quan đến các tổ chức, cá nhân tronmg cuộc sống hàng ngày.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền cần được triển khai linh hoạt, khoa học, hợp lý, tận dụng ưu thế của công nghệ số để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương./.

q TRUNG HOÀI

 TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang