image banner
HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ ĐÔNG TIẾN
 

Quy hoạch Nông thôn mới đã được lập và triển khai hơn 10 năm. Việc lập quy hoạch chung xây dựng xã Đông Tiến để có định hướng phát triển, công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng theo quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, phù hợp trong tương lai 10 năm tới.

- Ngày 17/8/2023, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã ban hành Quyết định số 4549/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đông Tiến; Công tác lập Đồ án do UBND xã Đông Tiến làm chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Góc Nhìn Mới; với Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích thuộc địa giới hành chính xã Đông Tiến, gồm 02 thôn (thôn 1, thôn 2), tổng diện tích quy hoạch là 11.446,1ha, Là một xã nằm cách trung tâm huyện, thị trấn Ma Lâm khoảng 40 km có ranh giới tứ cận: Phía Đông: Giáp với huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; Phía Tây: Giáp với xã Đông Giang; Phía Nam: Giáp xã Hàm Phú, Hàm Trí; Phía Bắc: Giáp với huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

- Phân kỳ thực hiện quy hoạch cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 1: đến năm 2027;

+ Giai đoạn 2: đến năm 2032.

- Mục tiêu chung của Đồ án quy hoạch là:

+ Phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa địa phương và bảo vệ môi trường sinh thái.

+ Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn với điều kiện tiện nghi giảm dần khoảng cách với cuộc sống đô thị. Góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã Đông Tiến đạt các tiêu chí nông thôn mới.

+ Làm cơ sở pháp lý cho việc phát triển các điểm dân cư và hệ thống kết cấu hạ tầng. Phục vụ công tác quản lý đất đai và kiểm soát phát triển, đầu tư xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

+ Gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của xã với xây dựng các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch.

 

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ ĐÔNG TIẾN

                                                          Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyệnTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !