HOÀN THÀNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ HÀM HIỆP

 Ngày 10/6/2022, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Hiệp; Công tác lập quy hoạch do UBND xã Hàm Hiệp làm Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng Góc Nhìn Mới; với quy mô lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc ranh giới hành chính xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc), với tổng diện tích là 3.733,3 ha; có tứ cận như sau: Phía Bắc giáp với xã Hàm Liêm; phía Nam giáp Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam; phía Đông giáp xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết; phía Tây giáp với xã Hàm Cần, Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

Tổng dự toán chi phí lập Quy hoạch là 402.462.606 đồng. Các mốc thực hiện quy hoạch cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 1: Từ nay đến năm 2025;

+ Giai đoạn 2: Năm 2026 đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch là:

+ Thiết lập định hướng chung cho việc phát triển xây dựng trên địa bàn toàn xã, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trong khu vực.

+ Khai thác và phát huy triệt để các yếu tố nội lực, đất đai, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng hiện có, vận dụng chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và kinh nghiệm thu hút đầu tư của tỉnh để huy động các nguồn vốn, công nghệ từ bên ngoài nhằm đưa kinh tế xã phát triển với tốc độ cao hơn.

+ Đa dạng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

+ Đào tạo lao động, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề.

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ, hướng tới du lịch.

+ Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với củng cố an ninh quốc phòng.

+ Cơ cấu kinh tế giai đoạn đến năm 2030 là Nông nghiệp – Dịch vụ, thương mại – Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp.

+ Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn với điều kiện tiện nghi giảm dần khoảng cách với cuộc sống đô thị.

+ Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Hình ảnh: Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 10/6/202

Phòng Kinh tế và Hạ tầng         TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 708
  • Trong tuần: 9 467
  • Tháng hiện tại: 44 922
  • Tổng lượt truy cập: 1420984
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang