image banner
Trong tháng 10/2023, Chủ tịch UBND huyên sẽ đối thoại với nhân dân xã Hàm Phú
 

          Trong tháng 10/2023, Chủ tịch UBND huyên sẽ có cuộc đối thoại với nhân dân xã Hàm Phú. Đây là một tronh những nội dung đang được UBND huyện thực hiện nhằm cụ thể hóa Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

          Chủ đề đối thoại với nhân dân xã Hàm Phú về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới. Nội dung đối thoại, tập trung vào 04 vấn đề trọng tâm đó là. Tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao vừa qua. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; Công tác phối hợp của xã với các ban, ngành huyện liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình này; Việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, nỗ lực vươn lên trong sản xuất và đời sống, tích cực hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…Trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới, trọng tâm là tập trung hoàn thiện các tiêu chí rớt chuẩn qua rà soát theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giữ và nâng chuẩn các tiêu chí còn lại và kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

          Thông qua nội dung đối thoại, giúp người đứng đầu chính quyền huyện nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thông qua đối thoại, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, đảm bảo tính dân chủ, công khai trên tinh thần hợp tác, xây dựng theo quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

                                                                   Thành Khoa

 TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !