image banner
UBND huyện triển khai bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2024-2029
          UBND huyện vừa chỉ đạo triển khai bầu cử Trưởng thôn, khu phố và lựa chọn Phó Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2024 -2029. Theo đó, việc bầu cử bầu cử Trưởng thôn, khu phố phải hoàn thành trong tháng 7/2024.

 Về tiêu chuẩn và quy trình, các bước bầu cử Trưởng thôn, lựa chọn Phó Trưởng thôn thực hiện theo Hướng dẫn số 1727, ngày 27/6/2024 của Sở Nội.

Để việc triển khai thực hiện đạt kết quả, UBND huyện đề nghị Mặt trận, các đoàn thể huyện, cơ quan, đơn vị liên quan và Đảng ủy, UBND xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị định số 59 ngày 14/8/2023 của Chính phủ; Hướng dẫn số 1727 của Sở Nội vụ; các văn bản của Huyện ủy về bầu cử Trưởng thôn và lựa chọn Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2024 – 2029 trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để hiểu và nắm vững nguyên tắc, nội dung cơ bản của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Việc tuyên truyền phải phong phú, đa dạng; nội dung tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với tình hình thực tế tại địa phương. UBND các xã, thị trấn triển khai học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, các bước quy trình bầu cử Trưởng thôn, lựa chọn Phó Trưởng thôn đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở địa phương mình. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử Trưởng thôn, lựa chọn Phó Trưởng thôn, khu phố.

                                                                             Thành KhoaTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !